TRITON: wyniki finansowe

2019-04-30 17:08
publikacja
2019-04-30 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_03_28_Triton_Development_SA_Sprawozdanie_Finansowe_2018-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_TD_SA_2018-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_TD_SA_2018-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_TD_SA_dot._zgodnosci_z_przepisami_sprawozdan_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_o_firmie_audytorskiej_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_w_sprawie_KA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_TD_SA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ocena_RN_w_sprawie_SF_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 4 127 4 468 960 1 071
II. Wynik brutto ze sprzedaży 1 297 1 319 302 316
III. Wynik brutto (1 601) (1 339) (372) (321)
IV. Wynik netto (1 533) (1 373) (357) (329)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 328) 1 771 (309) 425
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 684 (2 118) 1 322 (508)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 201) 923 (279) 221
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 3 155 576 734 138
IX. Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2017 Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2017
X. Aktywa, razem 92 158 97 779 21 596 23 036
XI. Zobowiązania razem 6 259 10 346 1 467 2 437
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 742 4 806 408 1 132
XIII. Kapitał własny 85 899 87 433 20 130 20 598
XIV. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 966 5 998
XV. Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,50 13,74 3,22 3,24
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdfList Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
2019_03_28_Triton Development SA Sprawozdanie Finansowe 2018-sig-sig-sig.pdf2019_03_28_Triton Development SA Sprawozdanie Finansowe 2018-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie finansowe TD SA 2018
Sprawozdanie z działalności TD SA 2018-sig-sig.pdfSprawozdanie z działalności TD SA 2018-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności TD SA w roku 2018
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2018-sig-sig.pdfOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2018-sig-sig.pdf Oświadczenie TD SA o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018
Oświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań za 2018.pdfOświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań za 2018.pdf Oświadczenie Zarządu o zgodności sprawozdania z przepisami 2018
Informacja Zarządu o firmie audytorskiej 2018.pdfInformacja Zarządu o firmie audytorskiej 2018.pdf Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej 2018
oświadczenie RN w sprawie KA 2018.pdfoświadczenie RN w sprawie KA 2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej o Komitecie Audytu 2018
Sprawozdanie z badania TD SA 2018.pdfSprawozdanie z badania TD SA 2018.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania raportu rocznego TD SA 2018
ocena RN w sprawie SF 2018.pdfocena RN w sprawie SF 2018.pdf Ocena Rady Nadzorczej nt. zgodności sprawozdań z księgami 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2019-04-30 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Damian Groński Doradca Podatkowy działający w imieniu Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki