REKLAMA

TRITON: Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2021

2021-01-25 09:27
publikacja
2021-01-25 09:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-25
Skrócona nazwa emitenta
TRITON
Temat
Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2021 roku - 28 maja 2021 roku,
- za III kwartał 2021 roku - 29 listopada 2021 roku,

Raport półroczny skonsolidowany rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2021 roku - 30 września 2021 roku,

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2020 rok - 30 kwietnia 2021 roku.

Jednocześnie Emitent podtrzymuje wolę przekazaną w raporcie bieżącym nr 7/2018 z dnia 30.05.2018 r. i oświadcza o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych wraz z kwartalną informacją finansową Emitenta. W związku z powyższym Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty półroczne grupy kapitałowej zawierać będą jednostkowe skrócone półroczne sprawozdania finansowe jednostki dominującej Triton Development S.A. w zakresie zgodnym z § 62 ust. 1 Rozporządzenia.

Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanych rozszerzonych raportów kwartalnych za IV kwartał 2020 roku oraz II kwartał 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-25 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2021-01-25 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki