REKLAMA

TOWER INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

2021-11-23 22:37
publikacja
2021-11-23 22:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweTower_Group_09.2021.BES-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweTower_Group_09.2021.pdf_(1).xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE
I. Przychody ze sprzedaży 26980 9975 5919 2246
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2693 (823) 591 (185)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 885 (2717) 194 (612)
IV. Zysk (strata) netto 945 (2572) 207 (579)
V. STAN NA DZIEŃ 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
VI. Aktywa trwałe 59993 57823 12949 12530
VII. Aktywa obrotowe 52436 57817 11318 12529
VIII. Aktywa razem 112429 115640 24268 25059
IX. Kapitał własny 61452 58361 13264 12646
X. Zobowiązania długoterminowe 19847 29173 4284 6322
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 31131 28106 6719 6090
XII. Zobowiązania razem 50977 57280 11003 12412
XIII. Pasywa razem 112429 115640 24268 25059
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweTower Group 09.2021.BES-sig.pdfSkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweTower Group 09.2021.BES-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Tower Investments 3Q2021 pdf
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweTower Group 09.2021.pdf (1).xmlSkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweTower Group 09.2021.pdf (1).xml Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Tower Investments 3Q2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 BARTOSZ KAZIMIERCZUK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki