6,9800 zł
-0,29% -0,0200 zł
Torpol S.A. (TOR)

Informacja nt. współpracy z podwykonawcą

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 79 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-03
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Informacja nt. współpracy z podwykonawcą
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 3 grudnia 2019 r. zawarł z KELLER-POLSKA sp. z o.o. [Podwykonawca] umowę [Umowa] na wykonanie przez Podwykonawcę określonych prac budowalnych w związku z robotami budowlanymi prowadzonymi przez Emitenta w ramach projektu "Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Szczecin Port Centralny - Zadanie 1 w ramach projektu pn.: "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu".
Wartość Umowy wynosi 49,8 mln zł netto.

Termin realizacji robót objętych przedmiotem Umowy został określony na październik 2021 roku i został uzgodniony w oparciu o terminy realizacji prac wskazane w umowie zawartej pomiędzy Emitentem a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [Inwestor].

Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych m.in. w przypadku nieterminowego wykonania jej przedmiotu których łączna suma naliczonych kar umownych z pozostałych tytułów nie przekroczy 20% wynagrodzenia netto. Niezależnie od powyższego Emitent ma możliwość nałożenie kary z tytułu odstąpienia przez Spółkę Umowy z winy Podwykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia netto.

Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń z tytułu szkód powstałych skutek nienależytego lub niewykonania przedmiotu Umowy za których powstanie odpowiedzialność ponosi Podwykonawca. Ponadto Emitent nałoży wszelkie katy lub obciążania nałożone na niego przez Inwestora lub podmioty trzecie w związku z realizacją Umowy przez Podwykonawcę.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia i możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent wskazuje przy tym, iż w okresie ostatniego roku Emitent zawarł z Podwykonawcą umowy/zamówienia o łącznej wartości wynoszącej ok. 92,2 mln zł netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-03 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Marcin Zachariasz
2019-12-03 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych Tomasz Krupiński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.