0,8900 zł
9,88% 0,0800 zł
Termo-Rex S.A. (TRR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_III_kwartal_2019r_Grupy_Termo-Rex.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
I. Aktywa trwałe 19827 18022 4533 4219
II. Rzeczowe aktywa trwałe 16640 15030 3805 3658
III. Aktywa z tyt. prawa do uzytkowania 1448 600 331 140
IV. Inwestycje pozostałe 1454 1213 332 284
V. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 216 1125 49 263
VI. Aktywa obrotowe 21383 19847 4889 4646
VII. Zapasy 1299 4588 297 1074
VIII. Nalezności handlowe 13345 10902 3051 2552
IX. Należności z tyt. umów o usługi budowlane 2941 972 672 228
X. Nalezności pozostałe 1535 2951 351 691
XI. Suma aktywów, suma pasywów 41210 37869 9422 8866
XII. Kapitał własny 24209 21361 5535 5001
XIII. Kapitał akcyjny 11350 11350 2595 2657
XIV. Inne składniki kapitału własnego 5717 6393 1307 1497
XV. Zyski zatrzymane 4216 958 964 224
XVI. Zobowiązania długoterminowe 2511 2687 574 629
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 14490 13821 3313 3236
XVIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3519 926 817 218
XIX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -467 -1113 -108 -262
XX. Przepływy pienięzne z działalności finansowej -1212 174 -281 41
XXI. Przepływy pieniężne razem 1840 -13 427 -3
XXII. EBIT 4792 502 1112 118
XXIII. EBITDA 5592 1124 1298 264
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA
XXIV. Aktywa trwałe 19016 17033 4348 3988
XXV. Rzeczowe aktywa trwałe 15503 13560 3545 3175
XXVI. Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2585 2585 591 605
XXVII. Inwestycje pozostałe 383 243 88 57
XXVIII. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 147 104 34 24
XXIX. Aktywa obrotowe 10975 7851 2509 1838
XXX. Zapasy 1075 1458 246 341
XXXI. Nalezności handlowe 5736 2968 1312 695
XXXII. Należności z tyt. umów o usługi budowlane 2831 314 647 74
XXXIII. Nalezności pozostałe 968 2685 221 629
XXXIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 257 4 60
XXXV. Suma aktywów, suma pasywów 29991 24884 6857 5826
XXXVI. Kapitał własny 20889 18632 4776 4362
XXXVII. Kapitał akcyjny 11350 11350 2595 2657
XXXVIII. Inne składniki kapitału własnego 5581 6393 1276 1497
XXXIX. Zyski zatrzymane 3958 889 905 208
XL. Zobowiązania długoterminowe 1689 1413 386 331
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 7413 4839 1695 1133
XLII. EBIT 3813 4 885 1
XLIII. EBITDA 4311 434 1000 102
XLIV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 894 1210 207 284
XLV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -179 -1100 -42 -259
XLVI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -720 -122 -167 -29
XLVII. Przepływy pieniężne razem -5 -12 -1 -3
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 0,21 0,20 0,05 0,05
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2019r Grupy Termo-Rex.pdfRozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2019r Grupy Termo-Rex.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-25 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2019-11-25 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.