15,3600 zł
1,05% 0,1600 zł
Pani Teresa-Medica SA (TER)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
PTM_SA_Skonsolidowany_raport_IV.Q.2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-02-29
PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERESA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-300 Gutowo Małe
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powidzka 50
(ulica) (numer)
061 4388314 061 4388326
(telefon) (fax)
sekretariat@pani-teresa.com.pl www.pani-teresa.com.pl
(e-mail) (www)
7891001653 630278940
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19028 19521 4547 4660
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3134 3544 749 846
III. Zysk (strata) brutto 3091 3587 739 856
IV. Zysk (strata) netto 2395 2844 572 679
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4091 2837 978 677
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -121 -1462 -29 -349
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3122 -2650 -746 -633
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 848 -1275 203 -304
IX. Aktywa, razem ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego ) 20214 20953 4743 4916
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego ) 3527 3508 828 823
XI. Zobowiązania długoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1497 1836 351 431
XII. Zobowiązania krótkoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego ) 2030 1672 476 392
XIII. Kapitał własny ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego ) 16687 17445 3916 4093
XIV. Kapitał zakładowy ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego ) 602 602 141 141
XV. Liczba akcji ( w szt.) 2408077 2408077 2408077 2408077
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,99 1,18 0,24 0,28
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,99 1,18 0,24 0,28
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,93 7,24 1,63 1,70
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,93 7,24 1,63 1,70
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,20 1,20 0,28 0,28
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PTM SA_Skonsolidowany raport IV.Q.2015.pdfPTM SA_Skonsolidowany raport IV.Q.2015.pdf PANI TERESA MEDICA SA _Skonsolidowany raport IV.Q.2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-02-29
Karolina Kierzkowska


Bartosz Krysmann


Sebastian Wojciechowski

Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.