REKLAMA

TELFORCEONE S.A.: Realizacjia przez TelForceOne S.A. Programu Motywacyjnego za 2009 rok

2010-08-03 14:33
publikacja
2010-08-03 14:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2010
Data sporządzenia: 2010-08-03
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Realizacjia przez TelForceOne S.A. Programu Motywacyjnego za 2009 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. informuje, że ramach realizacji Programu Motywacyjnego Spółki za 2009 rok w dniu 2 sierpnia 2010 roku zostało ustalone prawo 25 uczestników Programu Motywacyjnego objęcia maksymalnie 156.000 warrantów subskrypcyjnych, serii A3, uprawniających do objęcia 156.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1,00 zł każda akcja. Jeden warrant serii A3 uprawnia do objęcia jednej akcji serii C.
Program Motywacyjny Spółki na lata 2007-2009 został wprowadzony do realizacji uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 29.07.2006 r. i oparty na emisji 225.000 warrantów subskrypcyjnych zamiennych na 225.000 akcji na okaziciela serii C. Program Motywacyjny został zmieniony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2008 r.
Oferty objęcia 156.000 warrantów subskrypcyjnych zostaną wystosowane do uczestników Programu Motywacyjnego w okresie do 31 sierpnia 2010 roku z prawem do objęcia warrantów do 31 grudnia 2010 roku. Warranty sa emitowane bezpłatnie. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych będą mogli zamieniać je na akcje Spółki serii C w okresie pierwszych kolejnych 13 miesięcy, po dokonaniu wpłaty za objęte akcje.
Warranty subskrypcyjne, serii A3, uprawniające do objęcia maksymalnie 156.000 akcji na okaziciela serii C, zostaną dopuszczone do obrotu na GPW, nie wcześniej niż w pierwszym kwartale 2012 roku.

W stosunku do obecnie istniejącej ilości akcji Spółki akcje serii C, w ilości 156.000 sztuk, stanowią 1,94% kapitału zakładowego Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-08-03 Sebastian Sawicki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki