REKLAMA

TAX-NET Spółka Akcyjna: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

2020-06-26 19:36
publikacja
2020-06-26 19:36
Zarząd TAX-NET S.A. informuje, iż w dniu 26 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję 5 członków w osobach:

I. Halina Głośna
Absolwentka Politechniki Śląskiej o specjalizacji organizacja i zarządzanie przemysłem, ukończyła studia podyplomowe Gospodarka Samorządu Terytorialnego i Prawo Podatkowe na SGH w Warszawie oraz Rachunkowość na WSB w Poznaniu. W latach 1991-1995 pełniła funkcję Sekretarza Gminy Wyry, a w latach 1994-1998 oraz 2002-2006 radnej Gminy Mikołów. Pani Halina wykorzystuje swoje duże doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach spółek kapitałowych, świadcząc usługi doradztwa podmiotom kapitałowym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, a także nadzorując przekształcenia, fuzje i połączenia.
Pani Halina Głośna od 1993 roku zajmuje się problematyką podatkową jako właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, następnie jako współwłaściciel spółki doradztwa podatkowego. Posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problemów podatkowych występujących w mikro, małych i średnich podmiotach gospodarczych. Jest ekspertem z zakresu problematyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, powiązań tych dziedzin oraz ich wpływu na kształtowanie sytuacji prawno-podatkowej poszczególnych adresatów norm prawa.

Pani Halina Głośna pełniła funkcje w organie nadzorczym spółki TAX-NET S.A. minionej kadencji oraz od 2015 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. w Mikołowie.
Zgodnie z oświadczeniem Pani Halina Głośna nie została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz nie otrzymała w tym okresie sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat spółki, w których Pani Halina Głośna pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, nie były podmiotami objętymi upadłością, zarządem komisarycznym lub likwidacją. Pani Halina Głośna nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, a także członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, Pani Halina Głośna nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

II. Grażyna Nelip
Absolwentka podyplomowych studiów w zakresie podatków i księgowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończyła Europejskie Prawo Spółek w SGH w Warszawie. Posiada wpis na listę Min.Fin doradców podatkowych oraz licencje do usługowego prowadzenia ksiąg. Przez wiele lat członek zarządu oraz prezes spółki doradztwa podatkowego GRNB-PARTNER sp z o.o. Była jednym z twórców fuzji ze spółką doradztwa podatkowego TAX-NET sp z o.o. Pani Grażyna Nelip prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest szeroko pojęte doradztwo podatkowe i gospodarcze. Pani Grażyna Nelip posiada 20 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego i świadczenia usług księgowych. W pracy zawodowej specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i sądowo-administracyjnych w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT, prowadzi szkolenia podatkowe, autorka komentarzy prawa podatkowego w Gazecie Prawnej.
W latach poprzednich przewodnicząca Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach, członek Rady Konsultacyjnej Forum Doradców Podatkowych oraz członek Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Pani Grażyna Nelip pełniła funkcje w organie nadzorczym spółki TAX-NET S.A. minionej kadencji oraz funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej od Emitenta TAX-NET DORADZTWO sp. z o.o. Zgodnie z oświadczeniem pani Grażyna Nelip nie została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz nie otrzymała w tym okresie sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat spółki, w których pani Grażyna Nelip pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, nie były podmiotami objętymi upadłością, zarządem komisarycznym lub likwidacją.

Pani Grażyna Nelip nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, a także członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, Pani Grażyna Nelip nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

III. Agnieszka Malesza
Pani Agnieszka jest absolwentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, na kierunku zarządzanie i marketing - Specjalizacja: Finanse i Rachunkowość z Elementami Bankowości, gdzie uzyskała tytuł magistra. Pani Agnieszka Malesza była zatrudniona w Spółce na stanowisku Specjalisty ds. rozrachunków przez ponad 7 lat.

Pani Agnieszka Malesza pełniła funkcje w organie nadzorczym spółki TAX-NET S.A. minionej kadencji. Pani Agnieszka Malesza w ciągu ostatnich trzech lat nie pełniła żadnych funkcji w organach innych spółek kapitałowych, a w okresie ostatnich 5 lat nie uległa likwidacji żadna spółka, w której pełniła funkcje członka organu zarządzającego, a także nie otrzymała sądowego zakazu sprawowania funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pani Agnieszka Malesza nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta oraz nigdy nie została skazana za przestępstwa oszustwa, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

IV. Justyna Nelip
Pani Justyna Nelip jest absolwentką Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie w 2011 uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych ze specjalizacją w kontrolingu i finansach przedsiębiorstw. W przeszłości pracowała w międzynarodowej firmie w dziale kontrolingu, gdzie współpracowała przy tworzeniu biznes planów i budżetowaniu, a następnie w dziale polityki cenowej, gdzie odpowiadała za wycenę produktów. Od 2014 roku prowadzi działalność gospodarczą związaną z doradztwem w zakresie rachunkowości i finansów.

Pani Justyna Nelip pełniła funkcje w organie nadzorczym spółki TAX-NET S.A. minionej kadencji. Obecnie Pani Justyna Nelip jest wspólnikiem, oraz Prezesem spółki kapitałowej BIZNES PARTNER sp. z o.o. W okresie ostatnich 5 lat nie uległa likwidacji żadna spółka, w której Pani Justyna Nelip pełniła funkcje członka organu zarządzającego.

Pani Justyna Nelip nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta oraz nigdy nie została skazana za przestępstwa oszustwa, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

V. Ewa Trzebińska
Pani Ewa Trzebińska jest absolwentką University of Notre Dame, Notre Dame w stanie Indiana, USA. Obroniła Licencjat na kierunku Biznes i Administracja, Magna Cum Laude. Praktykant w dziale Transakcji i Restrukturyzacji w KPMG Chicago. W roku 2016-2017 Analityk finansowy w Ground Frost Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Pani Ewa trzebińska jest członkiem kadry narodowej w szpadzie kobiet, z którą wielokrotnie zdobywała czołowe miejsca na Mistrzostwach Świata i Europy, w tym I miejsce drużynowo na Mistrzostwach Europy 2019 oraz 2010 i II miejsce indywidualnie na Mistrzostwach Świata 2017 w Lipsku.

Obecnie Pani Ewa Trzebińska jest Członkiem Zarządu w spółce GRUPA TAX-NET sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach. W okresie ostatnich 5 lat nie uległa likwidacji żadna spółka, w której Pani Ewa Trzebińska pełniła funkcje członka organu zarządzającego.

Pani Ewa Trzebińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta oraz nigdy nie została skazana za przestępstwa oszustwa, jak również nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.


Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki