14,8000 zł
-0,67% -0,1000 zł
Tarczyński S.A. (TAR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GTA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_wg_MSSF_2019_09.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody 676 542 555 404 157 021 130 576
II. Zysk operacyjny 34 700 26 986 8 054 6 344
III. Zysk przed opodatkowaniem 27 695 16 256 6 428 3 822
IV. Skonsolidowany zysk netto 21 732 11 037 5 044 2 595
V. Zysk netto przypisany właścicielom 21 732 11 037 5 044 2 595
VI. Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona) 11 346 936 11 346 936 11 346 936 11 346 936
VII. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 1,92 0,97 0,45 0,23
VIII. Całkowite dochody ogółem 22 685 11 884 5 265 2 794
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom 22 685 11 884 5 265 2 794
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 442 43 382 9 618 10 199
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -63 961 -28 420 -14 845 -6 681
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 11 355 7 504 2 635 1 764
XIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -11 164 22 466 -2 591 5 282
XIV. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XV. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XVI. Aktywa trwałe razem 466 628 404 833 106 692 94 147
XVII. Aktywa obrotowe razem 207 850 209 523 47 524 48 726
XVIII. Suma aktywów 674 478 614 356 154 216 142 874
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 208 866 200 953 47 756 46 733
XX. Zobowiązania długoterminowe razem 264 047 226 858 60 373 52 758
XXI. Kapitał własny razem 201 565 186 545 46 087 43 383
XXII. Kapitał własny przypisany właścicielom 201 565 186 545 46 087 43 383
XXIII. Wyemitowany kapitał akcyjny 11 347 11 347 2 594 2 639
XXIV. Dane dotyczące kwartalnej informacji finansowej od 01.01.2019 od 01.01.2018 od 01.01.2019 od 01.01.2018
XXV. do 30.09.2019 do 30.09.2018 do 30.09.2019 do 30.09.2018
XXVI. Przychody 651 076 563 461 151 111 132 470
XXVII. Zysk operacyjny 35 548 28 182 8 250 6 626
XXVIII. Zysk przed opodatkowaniem 28 588 17 472 6 635 4 108
XXIX. Zysk netto 22 625 12 252 5 251 2 880
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 027 43 853 9 754 10 310
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -63 961 -28 420 -14 845 -6 682
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 11 355 7 504 2 635 1 764
XXXIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -10 551 22 921 -2 449 5 389
XXXIV. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XXXV. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXVI. Aktywa obrotowe razem 213 544 214 046 48 826 49 778
XXXVII. Aktywa trwałe razem 466 761 404 954 106 722 94 175
XXXVIII. Suma aktywów 680 305 619 000 155 548 143 953
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 184 245 184 540 42 127 42 916
XL. Zobowiązania długoterminowe razem 230 662 192 507 52 740 44 769
XLI. Kapitał własny razem 206 950 190 952 47 318 44 407
XLII. Kapitał podstawowy 11 347 11 347 2 594 2 639
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GTA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_wg_MSSF_2019_09.pdfGTA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_wg_MSSF_2019_09.pdf Grupa Tarczyński Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu
2019-11-29 Radosław Chmurak Wiceprezes Zarządu
2019-11-29 Dawid Tarczyński Wiceprezes Zarządu
2019-11-29 Dariusz Świerczyński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.