REKLAMA

Świadczenie postojowe na nowo i kwestie sporne. Co się zmieni?

2020-05-28 06:00
publikacja
2020-05-28 06:00

Znaczący spadek przychodów, jednak bez prawa do świadczenia postojowego. Ponowne wysłanie wniosków, brak odpowiedzi, próby zrozumienia przepisów. Na forach poświęconych przedsiębiorcom roi się od pytań: „dlaczego nie przyznali mi postojowego”.

Świadczenie postojowe co do zasady przysługuje samozatrudnionym oraz osobom na umowach cywilnoprawnych. Wynosi albo 1400 zł, albo 2080 zł i ma zrekompensować utratę przychodów.

Jednak mimo dość łagodnych kryteriów przyznawania świadczenia wielu przedsiębiorców nie otrzymało lub nie otrzyma wypłat.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Zmiany w zasiłku postojowym – Tarcza 4.0

Świadczenie postojowe ulegnie zmianie już na etapie składania wniosku. Obecnie pismo o przyznanie można składać w formie papierowej i elektronicznej. Zgodnie z nowymi przepisami zapowiada się wprowadzenie obowiązku wybrania tej drugiej formy.

„Ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowane stanem epidemii proponuje się wprowadzenie możliwości składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej. (…) W przypadku wniosków o świadczenie postojowe, które wpłynęły do ZUS z kanału PUE, ponad 80 proc. świadczeń zostało przygotowanych do automatycznej wypłaty bez potrzeby angażowania pracowników ZUS. W przypadku wniosków złożonych w formie papierowej ponad 50 proc. wymagało obsługi ręcznej i przeprowadzenia dodatkowego postępowania z udziałem wnioskodawcy. Dlatego też w celu sprawnej obsługi wniosków klientów proponuje się wprowadzenie pełnej elektronizacji składania wniosków” czytamy w ustawie.

Rozwiązaniu ma ulec kwestia, która często podnoszona w pytaniach na forach internetowych – mianowicie wyraźny spadek przychodów przy jednoczesnym zbiegu tytułów do ubezpieczenia. Pojawia się bowiem problem dla osób, które np. są zatrudnione na umowie o pracę (w bardzo niskim wymiarze) i jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych daje takim osobom prawo do dobrowolnego ubezpieczenia po uprzednim złożeniu wniosku o objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi. Mimo posiadania dwóch tytułów do ubezpieczeń tacy przedsiębiorcy nie mają być wykluczeni z prawa do świadczenia postojowego.

Nowy projekt tarczy 4.0 trafił do I czytania w Sejmie 27 maja 2020 roku, dlatego jak dotąd nie wiadomo, w jakim kształcie zostanie ostatecznie przyjęty.

Urlop macierzyński i świadczenie postojowe

Sprawą, która spędza sen z powiek przedsiębiorczym matkom, jest urlop macierzyński i jednoczesne prowadzenie własnej firmy, z której nastąpił znaczny spadek przychodów. Mimo poddaniu się dobrowolnemu ubezpieczeniu nie są im przyznawane świadczenia postojowego. Dopóki nie zostaną wprowadzone nowe zasady z tzw. Tarczy 4.0, obowiązuje przepis mówiący o tym, że aby skorzystać ze świadczenia, nie można posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Analogiczna sytuacja dotyczy przebywania na urlopie wychowawczym i jednoczesnym prowadzeniu firmy, z której nastąpił wyraźny spadek przychodów.  

O sprawie pisała Iwona Maczalska na stronie Pit.pl: „W przypadku przedsiębiorczych matek pobieranie zasiłku macierzyńskiego oznacza zatem, że tytułem ubezpieczenia przestaje być prowadzona działalność gospodarcza. Staje się nim wypłacany aktualnie zasiłek macierzyński”.

Emerytura a świadczenie postojowe

Co w przypadku, kiedy o świadczenie postojowe ubiega się emeryt prowadzący działalność gospodarczą? Wbrew pozorom emeryci i renciści mogą ubiegać się o świadczenie postojowe, ponieważ w ramach własnej firm płacą wyłącznie składkę zdrowotną, bez składek na ubezpieczenia społeczne.

Poza tym emeryta lub rencistę obowiązują te same zasady, co innych przedsiębiorców –  m.in. musi wykazać spadek dochodów oraz nie złożyć wniosku o zawieszenie działalności.

Ponowne składanie wniosku o postojowe

Wątpliwości przedsiębiorców budzi również konieczność złożenia ponownego oświadczenia o świadczenie postojowe. Problem polega na tym, że w piśmie skierowanym do ZUS-u należy podać, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Sam musisz ocenić czy Twoja sytuacja materialna uległa poprawie czy też nie. Porównaj swoją obecną sytuację do tej sprzed złożenia wniosku o pierwsze świadczenie. W oświadczeniu nie musisz wykazywać spadku przychodów o kolejne 15 proc., ale Twoja sytuacja materialna powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić”, czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przepisy nie precyzują, o ile sytuacja przedsiębiorcy nie mogła ulec poprawie. W przypadku bowiem, kiedy przychód w marcu wyniósł zero złotych, ale w kwietniu był bardzo nieznacznie wyższy, ZUS może zakwestionować wypłatę świadczenia, ponieważ sytuacja uległa zmianie. „Oceny spadku przychodu dokonuje się oceniając przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Jeżeli przychody w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosiły 0, należy odnieść tę kwotę do miesiąca poprzedzającego ten miesiąc” podał resort pracy w odpowiedzi na pytania Rzecznika MŚP. W przypadku nienależycie przyznanego świadczenia ZUS zażąda zwrotu postojowego wraz z ustawowymi odsetkami wynoszącymi 6 proc. w skali roku.

Kwestii spornych dotyczących wypłat świadczenia postojowego można mnożyć, dlatego w indywidualnych przypadkach zaleca się kontakt bezpośrednio z właściwym dla siebie oddziałem ZUS-u.

Źródło:
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Koronawirus - poradnik

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki