Strata netto Getin Noble Banku niższa niż rok wcześniej

Strata netto grupy Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 109,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 159,6 mln zł - podał bank w raporcie. Wynik okazał się 17 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 93,8 mln zł.

(fot. Andrzej Bogacz / FORUM)

Oczekiwania czterech biur maklerskich, co do straty netto za I kwartał, wahały się od 79 mln zł do 113 mln zł.

Bank podał, że wynik grupy za I kwartał 2020 roku nie odbiegał istotnie od poziomu zakładanego w planie naprawy.

„Aktualnie naszym priorytetem jest stopniowy powrót do normalnej działalności biznesowej i intensyfikacja działań akwizycyjnych przy zachowaniu ostrożnościowego podejścia do kwestii ryzyka. Będziemy koncentrować się na dalszym rozwoju bankowości elektronicznej zarówno poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych oraz poszerzaniu dostępnego katalogu produktów i usług zarówno bankowych, jak i ubezpieczeniowych” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes banku Artur Klimczak.

"Aktualnie nie można jeszcze oszacować pełnych skutków pandemii, a w związku z tym nie można też przedstawić jednoznacznych jej skutków wpływu na bank. Z pewnością jednak zjawiska te stanowią czynnik niepewności co do możliwości osiągnięcia przez bank i grupę kapitałową zamierzonych celów biznesowych" - napisał bank w raporcie.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale spadł do 284,6 mln zł z 221,1 mln zł rok wcześniej i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 288 mln zł (w przedziale oczekiwań 269-302,9 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 29 proc. rdr.

Poziom marży odsetkowej na koniec I kwartału 2020 roku wyniósł 2,3 proc. (+0,5 pp. rdr).

Bank podał, że w okresie pierwszych 3 miesięcy 2020 roku oprocentowanie nowo pozyskanych terminowych środków złotowych klientów detalicznych wyniosło 1,7 proc., a koszt pozyskania całej bazy depozytowej wyniósł również 1,7 proc.

"Obserwowany jest sukcesywny spadek kosztu pozyskania nowych i odnowionych złotowych środków terminowych klientów detalicznych – w grudniu 2019 roku koszt ten wynosił 1,8 proc., natomiast w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku koszt ten wynosił 2,8 proc." - napisano w raporcie.

Wynik z prowizji spadł do 10,8 mln zł z 11,8 mln zł i był 45 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 19,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 18 mln zł do 21 mln zł). Wynik z prowizji spadł 8 proc. rdr.

Koszty w I kwartale 2020 roku wyniosły 273,9 mln zł, czyli były 4 proc. wyższe od oczekiwań rynku (262,3 mln zł).

Odpisy (wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe) wyniosły w pierwszym kwartale 171,9 mln zł, czyli były 9 proc. wyższe od konsensusu odpisów na poziomie 157,4 mln zł. Odpisy wzrosły 72 proc. rdr.

Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 3 miesiącach 2020 roku wyniosła 1,7 mld zł i była o 15,6 proc. niższa od wolumenu sprzedaży rok wcześniej.

Największy udział w sprzedaży miały kredyty detaliczne oraz kredyty samochodowe (w tym faktoring) - łącznie 39,9 proc. udziału w całkowitej sprzedaży kredytowej. Sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 35,1 proc. łącznej sprzedaży kredytowej banku, a wykup wierzytelności leasingowych 25 proc.

W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku poziom akwizycji ROR wyniósł łącznie 34,2 tys. szt., a liczba prowadzonych rachunków ROR wyniosła na koniec pierwszego kwartału 2020 roku 1,1 mln szt. tj. o 1,2 proc. więcej niż na koniec 2019 roku.

Bank podał, że według jego szacunków poziom wymogu kapitałowego obliczony na 16 marca 2020 r. wynosił: ok. 8,9 proc. czyli był o ok. 0,4 p.p. poniżej wymaganego przepisami prawa poziomu w wysokości 9,32 proc.

"Do zaistniałej sytuacji w całości przyczyniły się czynniki o charakterze zewnętrznym, niezależne od prowadzonej działalności operacyjnej banku, których źródłem są działania związane z minimalizacją skutków rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19" - napisano w raporcie.

O naruszeniu wymogu kapitałowego bank zawiadomił KNF i BFG, ale nie spodziewa się zastosowania środków nadzorczych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na założenie dotyczące kontynuacji działania. 

Wyniki Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 1Q2020 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 284,6 288,0 -1,2%
Wynik z prowizji 10,8 19,5 -44,6%
Koszty ogółem 273,9 262,3 4,4%
Saldo rezerw -171,9 -157,4 9,2%
Wynik netto -109,6 -93,8 16,9%
1Q2020 1Q2019 różnica 4Q2019 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 285 221 29% 233 22%
Wynik z prowizji 11 12 -8% 22 -50%
Koszty ogółem 274 299 -8% 201 36%
Saldo rezerw -172 -100 72% -94 82%
Wynik netto -110 -160 -31% -245 -55%

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 4 lubiepieski

Ja już skorzystałem z wakacji kredytowych i powiem, że mi ulżyło na te 3 miesiące :) :) :)

! Odpowiedz
2 1 benz-driver

Powiedzmy sobie szczerze – płatności zbliżeniowe już dawno powinny zostać podniesione (mówię tutaj o kwocie). Bardzo dobry ruch!

! Odpowiedz
2 4 mateuszkaczmarek

No tak... jest strata, ale nie zapominajmy, że w przeważającej mierze złożyła się na nią składka do BFG, a swoje dołożył jeszcze koronawirus

! Odpowiedz
3 11 konskakoniunktura

Przecież bank cały czas realizuję swoją strategię naprawczą, a pierwsze efekty już widać.

! Odpowiedz
1 10 aktywacjapasywacja

Jak dobrze, że idą z ciosem i rozwijają swoją bankowość elektroniczną.

! Odpowiedz
4 10 knf

Wymogi kapitałowe są po to by wyznaczały minimalne poziomy kapitału własnego banków.

*) Prawa nie stosuje się do IDEA BANKu ani GETIN NOBLE BANKu, bo właściciel miał doby dyktafon.

! Odpowiedz
3 3 staryznajomy

Noble juz wszystko w cenie. Inaczej kurs bylby nie 25 gr ale 2,5 zł.

! Odpowiedz
1 10 funky_pike

Kopiujecie ze Stooq.pl?
"Wynik odsetkowy banku w I kwartale spadł do 284,6 mln zł z 221,1 mln zł rok wczeßniej... " Wzrósł o 64mln

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
GETINOBLE -1,34% 0,26
2020-05-28 16:44:51
WIG 0,53% 48 144,34
2020-05-28 17:15:02
WIG20 0,64% 1 718,45
2020-05-28 17:15:01
WIG30 0,65% 1 985,84
2020-05-28 17:15:01
MWIG40 0,06% 3 397,77
2020-05-28 17:15:01
DAX 1,06% 11 781,13
2020-05-28 17:37:00
NASDAQ -0,46% 9 368,99
2020-05-28 22:03:00
SP500 -0,21% 3 029,73
2020-05-28 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.