REKLAMA
PIT 2023

Strajk kobiet. Legalne sposoby na udział w proteście

Ewelina Czechowicz2020-10-27 16:20redaktor Bankier.pl
publikacja
2020-10-27 16:20
Strajk kobiet. Legalne sposoby na udział w proteście
Strajk kobiet. Legalne sposoby na udział w proteście
fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Na środę, 28 października 2020, protestujący przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego o zaostrzeniu prawa aborcyjnego zapowiadają bojkot w miejscach pracy. W ramach sprzeciwu wiele kobiet i mężczyzn zamierza nie pojawić się tego dnia w firmach. Czy ich nieobecność można usprawiedliwić?

Czy pracownik musi usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy w związku z udziałem w proteście? Czy trzeba brać urlop w czasie pracy zdalnej? Czy należy informować pracodawcę o udziale w strajku? Odpowiadamy między innymi na te pytania.

Strajk czy protest?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy zaplanowane przez kobiety protesty nie są strajkiem. Definicja strajku znajduje się w przepisach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Na ich podstawie strajk to powstrzymanie się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
Zatem jutrzejszy protest kobiet nie jest strajkiem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa pracy.

Pracownik musi usprawiedliwić nieobecność w pracy

W związku z chęcią udziału w proteście pracownice, które chcą w nim uczestniczyć, muszą usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy, by nie narazić się na konsekwencje, które mogą prowadzić nawet do zwolnienia.

fot. / / Strajk Kobiet

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy spowodowaną udziałem w proteście?

Aby usprawiedliwić nieobecność w pracy, można wybrać wiele rozwiązań. Możliwości, jakie ma pracownik, jest kilka:

  • wniosek o urlop na żądanie,
  • wniosek o urlop bezpłatny,
  • wniosek o wyjście prywatne,
  • wniosek o opiekę nad dzieckiem,
  • honorowe oddanie krwi.

Trzeba pamiętać, że pracodawca może odmówić urlopu bezpłatnego oraz zgody na wyjście prywatne. Za urlop bezpłatny pracownica nie otrzyma wynagrodzenia, natomiast czas prywatnego wyjścia trzeba będzie odpracować. Urlop na żądanie, oddanie krwi czy wniosek o opiekę nad dzieckiem to świadczenia, których pracodawca co do zasady nie może odmówić. Z urlopu na żądanie może skorzystać pracownik w wymiarze nie większym niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracodawca, co do zasady, ma obowiązek takiiego urlopu udzielić. Są jednak grupy, które nie mogą z tego świadczenia skorzystać - na przykład nauczyciele.

Jak wziąć urlop na żądanie?

Chęć skorzystania z urlopu na żądanie należy zgłosić pracodawcy najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy przez pracownika. Ustawodawca w Kodeksie pracy nie wskazał jakiejś określonej formy, wystarczy zgłoszenie ustne lub telefoniczne. Może to być e-mail, telefon lub SMS.

Trzeba pamiętać, że regulamin pracy obowiązujący w miejscu pracy może wskazywać formę jego zgłoszenia. Jeżeli regulamin pracy określa formę, w jakiej pracownik ma dokonać zgłoszenia urlopu na żądanie, trzeba się do niego dostosować.

Wcześniejsze wyjście z pracy lub wyjście prywatne

Skończenie pracy wcześniej lub wyjście prywatne wymagają zgody pracodawcy. Samowolne oddalenie się z miejsca pracy stanowi bowiem naruszenie podstawowych obowiązków pracownika. Pracodawca może wyrazić zgodę na wyjście prywatne lub wcześniejsze skończenie pracy w dowolnej formie. Pracodawca może chcieć, aby pracownik odpracował nieobecność, wtedy trzeba będzie pozostać dłużej w pracy.

Opieka nad dzieckiem

Pracownik, który ma dziecko do lat 14, może skorzystać w roku z dwóch dni opieki. Opieka może być udzielona na godziny. Zgodnie z art. 188 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. W sytuacji kiedy jeszcze w tym roku pracownik nie wykorzystał tych dni, może zawnioskować o wolne z tego tytułu. 

Wolne dla honorowego krwiodawcy

Pracownik może skorzystać z dnia wolnego z tytułu oddania krwi, wynika to z rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Warunkiem otrzymania dodatkowe dnia wolnego z tytułu oddania krwi jest okazanie pracodawcy zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa.

Godziny rektorskie i dzień wolny od pracodawcy

Z uwagi na fakt, że studenci zamierzają poprzeć protest kobiet, nie pojawiając się na wykładach, ćwiczeniach, seminariach i lektoratach na wielu uczelniach wyższych rektorzy zdecydowali się na jutro ogłosić godziny i dni rektorskie.  Podobnie mogą postąpić pracodawcy udzielając pracownikowi dnia wolnego nawet jeśli nie posiada on już urlopu na żądanie.

Co grozi pracownikowi, który oddali się z pracy bez ustalenia tego z pracodawcą?

Obecnie wiele osób z uwagi na epidemię pracuje zdalnie, wielu pracodawców nie ma w siedzibie firmy. W czasie pracy zdalnej zgłaszana jest gotowość do pracy i pracownik nie może zarówno z niej, jak i z pracy stacjonarnej oddalić się samowolnie.

Za wyjście z pracy bez wiedzy przełożonego pracownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej, wskutek czego może zostać na niego nałożona kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. Wysokość tej kary to maksymalnie jednodniowe wynagrodzenia pracownika.

Czy pracodawca może wyciągnąć konsekwencje za udział w proteście?

Sposobów na usprawiedliwioną nieobecność w pracy jest sporo. Zwolennicy protestu powinni jednak zadbać, żeby była usprawiedliwiona, by nie narazić się na żadne z konsekwencji. Jednocześnie, jeśli pracodawca zgodzi się czy to na urlop bezpłatny, udzieli urlopu na żądania, czy zgody na prywatne lub wcześniejsze wyjście, nie może sprawdzać, w jaki sposób zatrudniony wykorzystuje swój wolny czas.

Nawet jeśli pracodawcy nie podoba się udział pracownika z proteście, nie może wyciągnąć wobec niego żadnych negatywnych konsekwencji.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (89)

dodaj komentarz
jas2
Kobiety nie posiadające dzieci powinny mieć wiek emerytalny o 9 lat późniejszy niż mężczyźni.

Kobiety posiadające dzieci, godne są najwyższego szacunku i godne są wszelkich przywilejów przynależnym do tej pory kobietom.
antybolszewik
Brawo wszyscy prawi Polacy popierają protest Polek. A konus niech się ukrywa na Żoliborzu za kordonem.
1984
Bolszewia wyszła na ulicę, a antybolszewik ją papiera... Dziwy na tym świecie.
antybolszewik odpowiada 1984
A może bolszewią jest rozdmuchany socjal? A może bolszewią jest zadłużanie państwa na 300mld zł w rok? A może bolszewią jest wzrost udziału państwa w PKB? To jest właśnie bolszewia a nie protestujące Polki!
marynapilecka
Polacy nie dajcie się napuszczać na siebie, kto inny jest wrogiem, a to my jesteśmy celem...

Pamiętajcie powiedzenia "dziel i rządź" to dewiza i pIS i lEWICY i pO (wszyscy podpisali ustawę koronkową o przymusie leczenia w tym szczepień).
jes
Popraw czapeczkę bo promieniowanie 5G przecieka.
ryszard_ochodzki
Rewolucja neokomunistyczna potrzebuje proletariatu zastepczego. I tu jest do odegrania rola dla feministek, lgbtque. Pewnego dnia spala koscioly i poloza klase srednia w mysl zasady "macie? To dajcie burzuje!"
bankster-kreator
Zabim ślepo staniemy ramię w ramię z kobietami uczestniczącymi w protestach organizowanymi przez Strajk Kobiet poświęćmy chwile na przeczytanie postulatów jakie przedstawiają, a raczej co przemilczają. Czyli najważniejsze, kobiety dzisiaj nie walczą o równouprawnienie, nie, to już mamy. Dzisiaj feministki walczą o przywileje. O Zabim ślepo staniemy ramię w ramię z kobietami uczestniczącymi w protestach organizowanymi przez Strajk Kobiet poświęćmy chwile na przeczytanie postulatów jakie przedstawiają, a raczej co przemilczają. Czyli najważniejsze, kobiety dzisiaj nie walczą o równouprawnienie, nie, to już mamy. Dzisiaj feministki walczą o przywileje. O nierówność płci. O jeszcze większą władzę. O jeszcze lepszą pozycję społeczna. O to by kobiety nie było traktowane tak samo jak mężczyźni, ale aby były traktowane lepiej.
I to nie jest OK.

Poniżej lista rzeczy które Strajk Kobiet chce przemilczeć:

1. Ten sam wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn
2. Parytety płciowe w sądach rodzinnych - dzisiaj dominują kobiety, co widać w orzecznictwie.
3. Rezygnacja z alimentów dla byłych żon po rozwodzie.
4. Aborcja prawna (zwana niekiedy finansową) dla mężczyzn
5. Likwidacja prawa, które obecnie nakazuje mężczyznom łożyć pieniądze na nieswoje dzieci.
6. Korzystanie z funduszu alimentacyjnego dla obojga płci.
7. Dofinansowanie dla domów samotnych ojców i matek, a nie tylko samotnych matek.
8. Parytety imigracyjne - połowa nowoosiedlających sie osób to muszą być kobiety. A druga połowa mężczyźni.
9. Penalizacja dyskryminacji pozytywnej którejkolwiek płci na rynku pracy.
10. Penalizacja dyskryminacji pozytywnej którejkolwiek płci w handlu.
11. Równe prawo do opieki nad dzieckiem dla mężczyzn - dzisiaj dominują kobiety.
12. Równie surowe karanie kobiet i mężczyzn, którzy nie przestrzegają postanowień sądów rodzinnych - dzisiaj pobłażliwość dla kobiet.

Jakkolwiek absurdalnie by to miało zabrzmieć, postulatom Strajku Kobiet jest zdecydowanie bliżej do wizji Seksmisji, niż do równouprawnienia.
specjalnie_zarejestrowany2
Kobiety złe, geje źli, czy cały pis to zakon onanistów?
disnej2x
dziewczyny nie zapomnijcie o Czarnku, jemu tez cos zaspiewajcie bo sie odgraza ze nie pozwoli wyrzucic "profesorow" z uczelni i ze wyciagnie konsekwencje za to.
Tydzien pracy to i tak za dlugo jak na takiego ministra

Powiązane: Aborcja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki