REKLAMA

SOLAR COMPANY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.

2022-06-23 16:11
publikacja
2022-06-23 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
SOLAR COMPANY S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Solar Company S.A. (Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. z dnia 23 czerwca 2022 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. z dnia 23 czerwca 2022 roku oraz ogólnej liczbie głosów:


1) Stanmax Co Limited
z siedzibą na Cyprze, Larnaca, Ermou 32-34/105, 6021 Cypr
Liczba akcji – 449.750
Liczba głosów – 449.750
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA dnia 23.06.2022 roku – 24,997 %
Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym – 14,992 %

2) Veraques Limited
z siedzibą na Cyprze, Larnaca, Ermou 32-34/105, 6021 Cypr
Liczba akcji – 449.750
Liczba głosów – 449.750
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA dnia 23.06.2022 roku – 24,997 %
Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym – 14,992 %

3) Wakon Investments Limited
z siedzibą na Cyprze, Larnaca, Ermou 32-34/105, 6021 Cypr
Liczba akcji – 899.500
Liczba głosów – 899.500
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA dnia 23.06.2022 roku – 49,993 %
Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym – 29,983%


Łączna wysokość kapitału zakładowego Solar Company S.A. stanowi 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych), na którą składa się 3.000.000 (trzy miliony) głosów przysługujących z 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela.
Na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku kapitał zakładowy reprezentowany był w 59,975 % przez 1 799 250 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji i głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki