REKLAMA
PIT 2023

SOHO DEVELOPMENT: Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2023 – 30.09.2024 r.

2023-10-30 16:09
publikacja
2023-10-30 16:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-30
Skrócona nazwa emitenta
SOHO DEVELOPMENT
Temat
Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2023 – 30.09.2024 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje terminy
publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2023 – 30.09.2024 r. (dalej „Rok Obrotowy”):
1. jednostkowy raport roczny za Rok Obrotowy – 30 stycznia 2024 r.
2. jednostkowy raport kwartalny za I kwartał Roku Obrotowego – 29 lutego 2024 r.
3. jednostkowy raport za I półrocze Roku Obrotowego – 30 czerwca 2024 r.
4. jednostkowy raport kwartalny za III kwartał Roku Obrotowego – 29 sierpnia 2024 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z §79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywać raportów kwartalnych za II oraz IV
kwartał roku obrotowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-30 Anna Katarzyna Burda Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki