REKLAMA

SOFTBLUE S.A.: Informacja o dofinansowaniu projektu realizowanego przez Spółkę

2021-04-27 19:42
publikacja
2021-04-27 19:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SOFTBLUE S.A.
Temat
Informacja o dofinansowaniu projektu realizowanego przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Softblue S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2021 r. powziął wiedzę, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 7/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Wśród projektów wybranych do dofinansowania jest projekt Softblue S.A. pn. Innowacyjny, rozproszony system transakcji handlowych produktów rolnych, oparty na dedykowanym standardzie metadanych, technologii blockchain oraz metodach i technikach inteligencji obliczeniowej.
Całkowita wartość projektu to 10.201.624,00 (słownie: dziesięć milionów dwieście jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 00/100). Kwota dofinansowania wyniesie 7.817.299,02 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 02/100).
O podpisaniu umowy i otrzymaniu dofinansowania Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 MICHAŁ KIERUL PREZES ZARZĄDU MICHAŁ KIERUL
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki