REKLAMA

SOBET S.A.: Ządanie odkupu akcji Sobet SA

2013-05-31 12:53
publikacja
2013-05-31 12:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-31
Skrócona nazwa emitenta
SOBET S.A.
Temat
Ządanie odkupu akcji Sobet SA
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Syndyk Sobet SA w upadłości likwidacyjnej informuje, że w związku z pismami z dn. 14.05.2013 r., które wpłynęły od p. Rafał Wesołowskiego i p. Marzeny Wesołowskiej informującymi o terminie płatności weksla wystawionego przez Sobet SAw związku z wcześniejszymi żądaniami odkupu akcji Sobet SA, a następnie żądaniami wypłaty odszkodowań i kar umownych z tytułu niewywiązania się z umów , poinformował p.Rafała Wesołowskiego i p. Marzenę Wesołowską, iż zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego, każdy wierzyciel osobisty upadłego, który chce wziąć udział w czynnościach postępowania, winien na podstawie art. 236 i nast. tego prawa, w terminie zakreślonym przez Sąd w postanowieniu prawomocnym dokonać zgłoszeniaswej wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza w tym postępowaniu.
Jednocześnie syndyk Sobet SA w upadłości likwidacyjnej informuje, że do dnia 27.05.2013 r.zgłosiło wierzytelności236 wierzycieli na ogólną kwotę ok. 94 mln zł.

Jerzy Pałys

Syndyk Sobet SA
w upadłości likwidacyjnej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-31 Jerzy Pałys syndyk, licencja MS nr 12
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki