REKLAMA

ŚNIEZKA: Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

2021-04-29 14:42
publikacja
2021-04-29 14:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
ŚNIEZKA
Temat
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie („Śnieżka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2020 rok w wysokości 3,60 zł (trzy złote sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie 45 424 000,80 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych, osiemdziesiąt groszy).

Dniem dywidendy jest dzień 17 maja 2021 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 31 maja 2021 roku. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 29 kwietnia 2021 roku wynosi 12 617 778 sztuk.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
2021-04-29 Izabela Chmiel Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki