REKLAMA

SKINWALLET S.A.: Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży akcji

2023-09-18 15:34
publikacja
2023-09-18 15:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-18
Skrócona nazwa emitenta
SKINWALLET S.A.
Temat
Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniach
15-16 września 2023 r. Prezes Zarządu Emitenta Kornel Szwaja, Członek Zarządu Emitenta Dawid
Chomicz oraz Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited zawarli z Boergen Technology OÜ z siedzibą w
Tallinie („Kupujący”) przedwstępne umowy sprzedaży 383.600 akcji stanowiących łącznie 62,00%
wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 383.600 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
Strony zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży akcji pod warunkami zawieszającymi, do kluczowych z nich należą:
- zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zmieniającego skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, na którym zostaną powołane osoby wskazane
przez Kupującego,
- uzyskanie decyzji GPW S.A. o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect 18.600 akcji serii E.

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta w ciągu 14 dni od dnia ziszczenia się wszystkich warunków
łącznie, nie później jednak niż do dnia 30 października 2023 r.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-18 Kornel Szwaja Prezes Zarządu Kornel Szwaja
2023-09-18 Dawid Chomicz Członek Zarządu Dawid Chomicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki