REKLAMA

SIMPLE: Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu informatycznego

2020-06-18 19:17
publikacja
2020-06-18 19:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-18
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu informatycznego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 dotyczącego zawarcia umowy na realizację projektu informatycznego dla Wyższej Szkoły Bankowej [Umowa], Zarząd SIMPLE S.A. [Emitent, Spółka, Wykonawca] informuje, iż w dniu 18 czerwca 2020 r. wpłynęły do Spółki ze strony Zamawiającego tj.: Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu dokumenty na podstawie, których Zamawiający odstąpił od ww. Umowy jak również ustalone zostały zasady rozliczenia dotychczasowej realizacji Umowy.

Zgodnie z otrzymaną dokumentacją Zamawiający skorzystał z umownego prawa odstąpienia bez podania przyczyny. Takie standardowe uprawnienie przysługiwało Zamawiającemu, gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób należyty, w terminie do 31 grudnia 2021 roku. W takim przypadku odstąpienie od Umowy ma skutek wyłącznie na przyszłość, co oznacza, że nie wywołuje skutku co do prac już wykonanych przez Wykonawcę, a Zamawiający zobowiązany jest jedynie do zapłaty wynagrodzenia, które należy się Wykonawcy za rzeczywiście wykonane prace.

W ocenie Spółki, wpływ na decyzję Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy mogły mieć okoliczności zewnętrzne, związane z zachodzącymi zmianami w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Jednocześnie zgodnie z otrzymaną dokumentacją Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Spółki kwoty 620 tys. zł brutto z tytułu ogółu prac dotychczas wykonanych przez Emitenta na rzecz Zamawiającego. Jednocześnie potwierdzony został brak dalszych roszczeń w związku z wykonywaniem i rozwiązaniem Umowy.

W oparciu o wyniki bieżącej analizy szacunków realizowanych projektów, Zarząd Spółki ocenia, że wspomniane powyżej odstąpienie od Umowy o nie będzie miało wpływu na sytuacje finansowa Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-18 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2020-06-18 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2020-06-18 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki