REKLAMA

SIMFABRIC: Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu SimFabric Spółka Akcyjna

2021-12-16 17:28
publikacja
2021-12-16 17:28
Zarząd SimFabric S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 r. Emitent złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5.625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda (prospektem zostały objęte wszystkie 6.250.000 istniejące akcje Emitenta – wszystkie te akcje są obecnie notowane na rynku NewConnect. Na postawie Prospektu nie będzie przeprowadzana żadna oferta akcji).

Złożenie wniosku jest konsekwencją działań Zarządu Emitenta podjętych na podstawie uchwał nr: 15, 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 czerwca 2020 r. w przedmiocie ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 14) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki