0,4880 zł
-0,41% -0,0020 zł
Serinus Energy (SEN)

Rozpoczęcie prac wiertniczych na odwiercie Moftinu-1004 w Rumunii

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_2020__zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-10
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Rozpoczęcie prac wiertniczych na odwiercie Moftinu-1004 w Rumunii
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o rozpoczęciu w dniu dzisiejszym prac wiertniczych na odwiercie Moftinu-1004 w Rumunii. Odwiert znajduje się około 900 metrów na wschód od zakładu przetwarzania gazu Moftinu. Planowana głębokość odwiertu wynosi 1.000 metrów. Oczekuje się, że odwiert przeniknie przez cztery gazonośne formacje piaskowców, z których dwie stanowią obecnie strefy produkcyjne odwiertów Moftinu-1003 i Moftinu-1007. Po udanym zakończeniu prac wiertniczych odwiert zostanie uzbrojony, przetestowany i zostanie rozpoczęta produkcja gazu, który będzie przekazywany gazociągiem do zakładu Moftinu. Spółka na bieżąco będzie przekazywała stosowne aktualizacje informacji.

OŚWIADCZENIE UPRAWNIONYCH EKSPERTÓW
Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek, informacje techniczne przedstawione w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez panią Alexandrę Damascan, Prezesa Zarządu spółki Serinus Energy România. Alexandra Damascan jest kwalifikowanym ekspertem zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. the London Stock Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies) i posiada uprawnienia nadane przez rumuńską Narodową Agencję Zasobów Mineralnych (NAMR) jako specjalista o kwalifikacjach zawodowych i technicznych w zakresie prowadzenia działalności naftowej. Alexandra Damascan ukończyła studia na poziomie licencjackim na kierunku inżynierii naftowej na Uniwersytecie Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Ploieşti (Rumunia), a także studia na poziomie magisterskim na kierunku zarządzania w przemyśle naftowym i gazowniczym na tym samym uniwersytecie ze specjalizacją w wydobyciu ropy naftowej i gazu. Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w dziedzinie poszukiwań i zagospodarowania złóż ropy naftowej i gazu.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
1 2020 _załącznik - attachment.pdf1 2020 _załącznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 1/2020Date: 2020-01-10Issuer’s trading
name: SERINUS ENERGY plc


Title: Moftinu–1004 Well Spudded


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) are listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that it has published outside the
Republic of Poland information that the Moftinu–1004 well has been
spudded today in Romania. This well is located approximately 900 metres
to the east of the Moftinu Gas Plant. The planned total drilling depth
of the well is 1,000 metres. The well is expected to penetrate four
gas-bearing sand formations, two of which are producing zones of the
Moftinu–1003 and Moftinu–1007 wells. If the well drilling operations are
successful, the well will be completed, tested and brought on production
through a flowline to the Moftinu Gas Plant. Further updates will be
provided, as appropriate.


Competent Persons StatementIn accordance with the AIM Rules for
Companies, the technical information contained in this announcement has
been reviewed and approved by Mrs. Alexandra Damascan, President of
Serinus Energy România. Mrs. Damascan is a qualified person as defined
in the London Stock Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas
Companies and is authorized by the Romanian National Agency for Mineral
Resources (NAMR) as a specialist with professional and technical
competencies to conduct petroleum operations. Mrs. Damascan has a
Bachelor’s degree in Petroleum Engineering from the University of Oil
and Gas in Ploieşti, Romania, and a Master’s degree in Oil and Gas
Business Administration, specialized in oil, gas, and mining from the
same university. She has over 11 years of oil and gas exploration and
development experience.


The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-10 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.