REKLAMA

SELVITA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 17 maja 2021 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the Extraordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. convened on May, 17 2021

2021-05-17 14:33
publikacja
2021-05-17 14:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 17 maja 2021 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the Extraordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. convened on May, 17 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 17 maj 2021 r. ("NWZ"):

1. Paweł Przewięźlikowski 4.990.880 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 8.490.880 głosów, co stanowiło odpowiednio 45,83% akcji na NWZ oraz 56,83% głosów na NWZ oraz 37,9% w ogólnej liczbie głosów;
2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1.900.000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.900.000 głosów, co stanowiło odpowiednio 17,45% akcji na NWZA oraz 12,72% głosów na NWZ oraz 8,48% w ogólnej liczbie głosów;
3. Bogusław Sieczkowski 924.384 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.474.384 głosów, co stanowiło odpowiednio 8,49% akcji na NWZ oraz 9,87% głosów na NWZ oraz 6,58% w ogólnej liczbie głosów;
4. Augebit FIZ 1.039.738 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 1.039.738 głosów, co stanowiło odpowiednio 9,55% akcji na NWZ oraz 6,96% głosów na NWZ oraz 4,64% w ogólnej liczbie głosów.


Zgodnie z listą obecności na NWZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 10.891.032 akcji uprawniających do wykonywania 14.941.032 głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 18.355.474 i daje prawo do 22.405.474.

[***English version***]

The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Cracow ("Company") hereby announces that the following shareholders controlled at least 5% of the votes at the General Meeting of the Company ("General Meeting") convened on May, 17 2021:

1. Paweł Przewięźlikowski, who held 4.990.880 shares of the Company and controlled 8.490.880 votes, which corresponds to 45,83% of the shares represented at the General Meeting, 56,83% of the votes represented at the General Meeting and 37,9% of the total number of votes;
2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, which held 1.900.000 shares of the Company and controlled 1.900.000 votes, which corresponds to 17,45% of the shares represented at the General Meeting, 12,72% of the votes represented at the General Meeting and 8,48% of the total number of votes;
3. Bogusław Sieczkowski, who held 924.384 shares of the Company and controlled 1.474.384 votes, which corresponds to 8,49% of the shares represented at the General Meeting, 9,87% of the votes represented at the General Meeting and 6,58% of the total number of votes;
4. Augebit FIZ, which held 1.039.738 shares of the Company and controlled 1.039.738 votes, which corresponds to 9,55% of the shares represented at the General Meeting, 6,96% of the votes represented at the General Meeting and 4,64% of the total number of votes.

According to the list of attendance at the General Meeting of the Company 10.891.032 shares of the Company (giving the right to 14.941.032 votes) were represented at the General Meeting.

The total number of shares in the Company is 18.355.474 and gives the right to 22.405.474 votes.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-17 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2021-05-17 Dawid Radziszewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki