REKLAMA

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o funduszach inwestycyjnych

2012-08-28 14:18
publikacja
2012-08-28 14:18

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do przepisów europejskich.

Projekt został przedłożony przez ministra finansów.

"W nowych przepisach zaproponowano rozwiązania zwiększające efektywność działania funduszy inwestycyjnych otwartych na krajowym i europejskim rynku usług finansowych" - napisano w komunikacie.

Dodano, że nowe regulacje przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa przepisów europejskich. "Chodzi przede wszystkim o dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (dyrektywa UCITS IV) oraz dwie dyrektywy wykonawcze do niej" - wskazano.

W związku z implementacją dyrektywy UCITS IV przewidziano m.in.: wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających transgraniczne łączenie funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zmianę zasad łączenia się krajowych funduszy inwestycyjnych. Chodzi o wprowadzenie jednolitych przepisów dotyczące łączenia funduszy inwestycyjnych, co - jak podkreślono w komunikacie CIR - powinno obniżyć koszty ich łączenia.

Ponadto zmianie ulec mają przepisy dotyczące tworzenia funduszy podstawowych i powiązanych (master-feeder funds). Jak napisano w komunikacie, idea funduszy master-feeder przewiduje, że "fundusz powiązany będzie mógł inwestować wszystkie swoje aktywa w innym funduszu podstawowym. Możliwe ma być tworzenie funduszy podstawowych i powiązanych, zarówno wtedy, gdy mają one swoje siedziby w Polsce, jak i wówczas, gdy ich siedziby będą w Polsce i innym państwie członkowskim".

Uproszczeniu ulec mają też treści i warunki podawania informacji potencjalnym inwestorom funduszy. "Dostarczany inwestorom +skrót prospektu informacyjnego+ ma być zastąpiony dokumentem +kluczowe informacje dla inwestorów+. Będzie on przedstawiał najważniejsze informacje w jasny i zrozumiały sposób, co powinno pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Informacje te będą przekazywane inwestorom bezpłatnie z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego" - wskazano w komunikacie CIR.

Implementacja dyrektywy UCITS IV przewiduje też wprowadzenie "paszportu" dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Chodzi o to, że towarzystwa funduszy inwestycyjnych będą mogły zarządzać funduszami w innych państwach członkowskich, a jednocześnie spółki zarządzające z innych państw członkowskich będą mogły zarządzać TFI w Polsce. "Powinno to przyczynić się do redukcji kosztów związanych z procesami zarządzania tymi funduszami" - stwierdzono w komunikacie.

Nowe przepisy umożliwią ponadto wprowadzanie zagranicznych funduszy UCITS do obrotu w Polsce, a także usprawnią współpracę transgraniczną dotyczącą nadzoru nad funduszami tego typu. "Skuteczność tego nadzoru poprawi przewidywana wymiana informacji i współpraca Komisji Nadzoru Finansowego z organami nadzoru państw członkowskich" - wskazano. (PAP)

rbk/ pad/ mow/

Źródło:PAP
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki