REKLAMA

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o funduszach inwestycyjnych

2012-08-28 14:18
publikacja
2012-08-28 14:18

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do przepisów europejskich.

Projekt został przedłożony przez ministra finansów.

"W nowych przepisach zaproponowano rozwiązania zwiększające efektywność działania funduszy inwestycyjnych otwartych na krajowym i europejskim rynku usług finansowych" - napisano w komunikacie.

Dodano, że nowe regulacje przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa przepisów europejskich. "Chodzi przede wszystkim o dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (dyrektywa UCITS IV) oraz dwie dyrektywy wykonawcze do niej" - wskazano.

W związku z implementacją dyrektywy UCITS IV przewidziano m.in.: wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających transgraniczne łączenie funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zmianę zasad łączenia się krajowych funduszy inwestycyjnych. Chodzi o wprowadzenie jednolitych przepisów dotyczące łączenia funduszy inwestycyjnych, co - jak podkreślono w komunikacie CIR - powinno obniżyć koszty ich łączenia.

Ponadto zmianie ulec mają przepisy dotyczące tworzenia funduszy podstawowych i powiązanych (master-feeder funds). Jak napisano w komunikacie, idea funduszy master-feeder przewiduje, że "fundusz powiązany będzie mógł inwestować wszystkie swoje aktywa w innym funduszu podstawowym. Możliwe ma być tworzenie funduszy podstawowych i powiązanych, zarówno wtedy, gdy mają one swoje siedziby w Polsce, jak i wówczas, gdy ich siedziby będą w Polsce i innym państwie członkowskim".

Uproszczeniu ulec mają też treści i warunki podawania informacji potencjalnym inwestorom funduszy. "Dostarczany inwestorom +skrót prospektu informacyjnego+ ma być zastąpiony dokumentem +kluczowe informacje dla inwestorów+. Będzie on przedstawiał najważniejsze informacje w jasny i zrozumiały sposób, co powinno pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Informacje te będą przekazywane inwestorom bezpłatnie z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego" - wskazano w komunikacie CIR.

Implementacja dyrektywy UCITS IV przewiduje też wprowadzenie "paszportu" dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Chodzi o to, że towarzystwa funduszy inwestycyjnych będą mogły zarządzać funduszami w innych państwach członkowskich, a jednocześnie spółki zarządzające z innych państw członkowskich będą mogły zarządzać TFI w Polsce. "Powinno to przyczynić się do redukcji kosztów związanych z procesami zarządzania tymi funduszami" - stwierdzono w komunikacie.

Nowe przepisy umożliwią ponadto wprowadzanie zagranicznych funduszy UCITS do obrotu w Polsce, a także usprawnią współpracę transgraniczną dotyczącą nadzoru nad funduszami tego typu. "Skuteczność tego nadzoru poprawi przewidywana wymiana informacji i współpraca Komisji Nadzoru Finansowego z organami nadzoru państw członkowskich" - wskazano. (PAP)

rbk/ pad/ mow/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki