REKLAMA

Rząd chce powstrzymać degradację infrastruktury kolejowej

2019-09-10 16:53
publikacja
2019-09-10 16:53

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, której celem jest powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej nieeksploatowanych lub wygaszanych linii - poinformowało we wtorek w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

fot. VALENTYN OGIRENKO / / FORUM

"Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury" - czytamy w komunikacie CIR.

Jak dodano, zaproponowano rozwiązania wspierające realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, tzw. „Programu Kolej+” oraz umożliwiające eliminowanie wykluczeń komunikacyjnych.

"Projekt zakłada stworzenie mechanizmów prawnych, które utrudniają zarządcy likwidację linii kolejowych (przywrócono wymóg zgody właściwego ministra) oraz motywują do zagospodarowania gruntów na byłych lub obecnych liniach kolejowych na potrzeby zarządzania i udostępniania linii kolejowych" - podano.

W komunikacie CIR czytamy, że "tereny kolejowe, które obecnie są nieeksploatowane, zostaną przywrócone do ponownego wykorzystywania na cele transportowe. Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych". Dodano, że będzie to możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury.

"Oczekiwanym efektem będzie przywrócenie ponownego eksploatowania infrastruktury kolejowej na terenach aktualnie nieczynnych lub po zlikwidowanej infrastrukturze kolejowej" - wskazano.

CIR podnosi, że wojewódzkie przewozy pasażerskie zostaną wsparte za granicą województwa. "Samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa – przyczyni się to do uniknięcia wykluczenia komunikacyjnego terenów pozbawionych obecnie dogodnych połączeń kolejowych.

Rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego (marszałków województw), którzy chcieliby realizować takie połączenia bez potrzeby zawarcia odrębnego porozumienia między województwami" - podano.

Wskazano ponadto, że możliwe będzie przeznaczanie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań dotyczących zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Dodatkowo, możliwe będzie wykorzystanie środków niewykorzystanych przez województwa w danym roku budżetowym – na realizację zadań w latach następnych.

W komunikacie czytamy również, że uproszczony zostanie system udzielania gwarancji finansowych umożliwiających rozpoczęcie procedur przetargowych. "Usprawni to zaciąganie przez PKP PLK zobowiązań finansowych na zadania zaplanowane w Szczegółowym Planie Realizacji Krajowego Programu Kolejowego. Wprowadzono nowe źródła finansowania, przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych, w tym środki uzyskane z emisji skarbowych papierów wartościowych" - podano.

CIR wskazuje, że nowe rozwiązania wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem zmian dotyczących finansowania ze środków Funduszu Kolejowego, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.(PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ je/

Źródło:PAP
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Kolej

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki