Ranking lokat dla firm – styczeń 2019

3 proc. na lokacie miesięcznej oraz maksymalnie 2,5 proc. na depozycie rocznym – na tyle mogą liczyć przedsiębiorcy lokujący nadwyżki na standardowej lokacie terminowej.

Początek roku nie przyniósł podwyżki stawek oprocentowania depozytów firmowych. Przedsiębiorca posiadający nadwyżki finansowe najkorzystniej może je ulokować na lokacie miesięcznej. Otrzyma wówczas 3 proc. w skali roku pod warunkiem, że są to nowe środki, a dodatkowo nieprzekraczające 20 tys. zł. Inwestowanie nadwyżek na lokatach 3,6 czy 12 miesięcznych jest mniej opłacalne, co pokazuje poniższe zestawienie przygotowane dla kwot 10 tys. zł oraz 100 tys. zł.

3 proc. na lokacie miesięcznej

Najlepsze lokaty firmowe 1M na 10 000 zł 

Lp.

Bank

Nazwa lokaty

Oproc.

Kanały sprzedaży

Warunki

1

Idea Bank

Lokata Przedsiębiorcza

3,00%

oddział / internet

lokata dla nowych klientów, który prześlą do banku, mailem lub pocztą tradycyjną kopię wpisu do ewidencji oraz numery NIP i REGON (w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów oproc. wynosi 1,25%)

2

Idea Bank

Lokata Przedsiębiorcza Biznes

1,40%

oddział/ internet

posiadanie konta firmowego

Plus Bank

Lokata standardowa

1,40%

plusbank24

posiadanie podstawowego rachunku firmowego z dostępem do IBnet24

3

Nest Bank

BIZnest Lokata

1,30%

bankowość mobilna / internet

dotyczy nowych środków; posiadanie podstawowego rachunku firmowego

4

Plus Bank

Lokata standardowa

1,10%

oddział

posiadanie podstawowego rachunku firmowego

Neo Bank

Lokata standardowa

1,10%

internet

posiadanie podstawowego rachunku firmowego

5

BPS

e-Lokata 365

0,80%

oddział / internet/

posiadanie konta firmowego

Źródło: Bankier.pl, stan na 14.01.2019 r.

Najwyższa stawka, jaką może uzyskać przedsiębiorca lokujący swoją nadwyżkę finansową, wynosi 3 proc. w skali roku. Takie oprocentowanie oferuje Idea Bank na Lokacie Przedsiębiorczej. Jednak nie jest dostępne dla wszystkich. Po pierwsze, dotyczy wyłącznie nowych środków do kwoty 20 tys. zł, a po drugie, należy spełnić wymagania stawiane przez bank, tj. z lokaty mogą skorzystać wyłącznie nowi klienci, którzy dostarczą kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o numerze NIP i REGON. W przeciwnym wypadku środki będą podlegać standardowemu oprocentowaniu w wysokości 1,25 proc.

Kolejne miejsce należy również do Idea Banku, tym razem jednak do Lokaty Przedsiębiorczej-Biznes oraz Plus Banku oferującego Lokatę Standardową. W ich przypadku oprocentowanie jest znacznie niższe i wynosi 1,40 proc. Pomimo to, przedsiębiorcy i w ich przypadku są zobowiązani do spełnienia dodatkowego warunku – posiadania rachunku firmowego. Podium natomiast zamyka Nest Bank z BIZnest Lokatą, ze stawką 1,30 proc. w skali roku.

W przypadku chęci ulokowania znacznie wyższych środków, a mianowicie 100 tys. zł, przedsiębiorcy nie mają co liczyć na wyższe oprocentowanie. Maksymalnie otrzymają 2,50 proc. w Idea Banku na Lokacie Przedsiębiorczej Plus. Jednak i w tym przypadku są zmuszeni do założenia podstawowego rachunku firmowego oraz dostarczenia do banku dokumentów założycielskich firmy. W przeciwnym wypadku, oprocentowanie zostanie obniżone do 1,25 proc.

Najlepsze lokaty firmowe 1M na 100 000 zł 

Lp.

Bank

Nazwa lokaty

Oproc.

Kanały sprzedaży

Warunki

1

Idea Bank

Lokata Przedsiębiorcza Plus

2,50%

oddział / internet

lokata dla nowych klientów, który prześlą do banku, mailem lub pocztą tradycyjną kopię wpisu do ewidencji oraz numery NIP i REGON (w przypadku niedostarczenia ww. dokumentów oproc. wynosi 1,25%)

2

Idea Bank

Lokata Przedsiębiorcza Biznes

1,40%

oddział/ internet

posiadanie konta firmowego

Plus Bank

Lokata standardowa

 1,40%

plusbank24

posiadanie podstawowego rachunku firmowego z dostępem do IBnet24

3

Plus Bank

Lokata standardowa

1,30%

oddział/ internet / telefonicznie

brak konieczności posiadania rachunku firmowego

Nest Bank

BIZnest Lokata

1,30%

bankowość mobilna / internet

dotyczy nowych środków; posiadanie podstawowego rachunku firmowego

4

Neo Bank

Lokata standardowa

1,10%

internet

posiadanie podstawowego rachunku firmowego

5

Toyota Bank

Lokata długoterminowa

0,90%

oddział / internet

posiadanie konta firmowego

Źródło: Bankier.pl, stan na 14.10.2018 r.

Drugie miejsce należy ex aequo do Lokaty Przedsiębiorczej Biznes od Idea Banku oraz Lokaty Standardowej oferowanej przez Plus Bank (dostępna wyłącznie za pośrednictwem plusbank24). W ich przypadku oprocentowanie wynosi 1,40 proc. w skali roku. Kolejna pozycja przypadła natomiast Lokacie Standardowej od Plus Banku oraz BIZnest Lokacie od Nest Banku, na których można zarobić 1,30 proc.

Stawki lokat 3-miesięcznych

Przedsiębiorca rozważający założenie 3-miesięcznej lokaty na 10 tys. zł, najwyższą stawkę otrzyma w Idea Banku na Lokacie na nowe środki – 1,90 proc. Musi jednak spełnić podstawowy warunek, tj. założyć konto firmowe. Kolejne miejsce należy również do Idea Banku, tym razem do Lokaty Cloud-Biznes ze stawką 1,85 proc. w skali roku. Wymaga ona posiadania rachunku Firma To Ja oraz dodatkowo utrzymania na nim przez cały okres trwania lokaty środków o wartości 10 proc. wysokości depozytu.

Najlepsze lokaty firmowe 3M na 10 000 zł 

Lp.

Bank

Nazwa lokaty

Oproc.

Kanały sprzedaży

Warunki

1.

Idea Bank

Lokata na nowe środki

1,90%

oddział / internet /telefonicznie

posiadanie konta firmowego

2

Idea Bank

Lokata Cloud - Biznes

1,85%

1,95%

oddział/ internet

utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na koncie Firma To Ja

3

Nest Bank

BIZnest Lokata

1,60%

bankowość mobilna /internet

dotyczy nowych środków; posiadanie podstawowego rachunku firmowego

4

Plus Bank

Lokata standardowa

1,50%

internet

dotyczy nowych środków

Idea Bank

Lokata Przedsiębiorcza -Biznes

1,50%

oddział / internet

posiadanie konta firmowego

Santander Bank Polska

Biznes Impet

1,50%

oddział

dotyczy nowych środków

5

Plus Bank

Lokata standardowa

1,30%

oddział/ internet / telefonicznie

brak konieczności posiadania rachunku firmowego

Źródło: Bankier.pl, stan na 14.01.2019 r.

Podium zamyka BIZnest Lokata na nowe środki oferowana przez Nest Bank. W jej przypadku właściciel biznesu zarobi nieco mniej, bo 1,60 proc.

W przypadku inwestowania nadwyżki w wysokości 100 tys. zł na 3 miesiące, przedsiębiorca otrzyma bardzo zbliżone stawki jak przy lokatach 1-miesięcznych. Pierwsze miejsce należy do Lokaty na nowe środki z oprocentowaniem 1,90. Drugie do Lokaty Cloud-Biznes ze stawką 1,85 proc., trzecia pozycja to BIZnest Lokata oferująca 1,60 proc.

Najlepsze lokaty firmowe 3M na 100 000 zł 

Lp.

Bank

Nazwa lokaty

Oproc.

Kanały sprzedaży

Warunki

1

Idea Bank

Lokata na nowe środki

1,90%

oddział / internet /telefonicznie

posiadanie konta firmowego

2

Idea Bank

Lokata Cloud - Biznes

1,85%

oddział/ internet

utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie Firma To Ja

3

Nest Bank

BIZnest Lokata

1,60%

bankowość mobilna /internet

dotyczy nowych środków; posiadanie podstawowego rachunku firmowego

4

Plus Bank

Lokata standardowa

1,50%

plusbank24

posiadanie konta firmowego

Idea Bank

Lokata Przedsiębiorcza -Biznes

1,50%

oddział / internet

posiadanie konta firmowego

Snatander Bank Polska

Biznes Impet

1,50%

oddział

dotyczy nowych środków

Toyota Bank

Lokata długoterminowa

1,50%

oddział / internet /telefonicznie

posiadanie konta firmowego

5

Plus Bank

Lokata standardowa

1,40%

oddział/ internet / telefonicznie

brak konieczności posiadania rachunku firmowego

Źródło: Bankier.pl, stan na 14.01.2019 r.

 

Oprocentowanie depozytów 6-miesięcznych

Lokując nadwyżki na 6 miesięcy klienci biznesowi otrzymają nieco lepsze warunki niż w przypadku 3-miesięcznego okresu utrzymywania depozytu, choć daleko im do maksymalnej stawki 3 proc. możliwej do otrzymania przy lokacie 1-miesięcznej.  

Najlepsze lokaty firmowe 6M na 10 000 zł 

Lp.

Bank

Nazwa lokaty

Oproc.

Kanały sprzedaży

Warunki

1

Idea Bank

Lokata Cloud - Biznes

1,95%

oddział/ internet

utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie  Firma To Ja

2

Idea Bank

Lokata na nowe środki- Biznes

1,90%

oddział / internet

dotyczy nowych środków; posiadanie rachunku firmowego

3

Plus Bank

Lokata standardowa

1,80%

plusbank24

posiadanie konta firmowego

4

Nest Bank

BIZnest Lokata

1,70%

bankowość mobilna / internet

dotyczy nowych środków; posiadanie podstawowego rachunku firmowego

5

Credit Agricole

Lokata Terminowa

1,60%

oddział/ serwis telefoniczny CA24

posiadanie konta firmowego; dotyczy nowych środków

Źródło: Bankier.pl, stan na 14.01.2019 r.

Maksymalna stawka dostępna na rynku wynosi obecnie 1,95 proc. na Lokacie Cloud-Biznes. Aby ją osiągnąć przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania przez cały okres jej trwania środków o wartości 10 proc. wysokości depozytu na Koncie Firma To Ja. Drugie miejsce należy do Lokaty na nowe środki – Biznes, ze stawką 1,90 proc. Natomiast trzecie, przypadło Lokacie standardowej od Plus Banku (1,80 proc.)

Sytuacja kształtuje się identycznie w przypadku posiadania nadwyżki w wysokości 100 tys. zł. Przedsiębiorca najlepsze warunki otrzyma w Idea Banku na Lokacie Cloud-Biznes z oprocentowaniem 1,95 proc. w skali roku. Druga pozycja należy do Lokaty na nowe środki (1,90 proc.), również od Idea Banku. Natomiast miejsce trzecie zajął Plus Bank z Lokatą standardową (1,80 proc.). 

Najlepsze lokaty firmowe 6M na 100 000 zł 

Lp.

Bank

Nazwa lokaty

Oproc.

Kanały sprzedaży

Warunki

1

Idea Bank

Lokata Cloud - Biznes

1,95%

oddział/ internet

utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie Firma To Ja

2

Idea Bank

Lokata na nowe srdoki- Biznes

1,90%

oddział / internet

dotyczy nowych środków; posiadanie rachunku firmowego

3

Plus Bank

Lokata standardowa

1,80%

plusbank24

posiadanie konta firmowego

4

Toyota Bank

Lokata długoterminowa

1,75%

oddział / internet /telefonicznie

posiadanie konta firmowego

5

Nest Bank

BIZnest Lokata

1,70%

bankowość mobilna /internet

dotyczy nowych środków; posiadanie podstawowego rachunku firmowego

Źródło: Bankier.pl, stan na 14.01.2019 r.

Stawki lokat rocznych plasują się za depozytami 1-miesięcznymi

Pomyli się ten, kto myśli, że lokując środki na dłuższy okres otrzyma wyższe stawki procentowe. Banki nie nagradzają klientów za zakładanie lokat 12 miesięcznych, choć i tak ich oprocentowanie jest atrakcyjniejsze niż depozytów 3 czy 6-miesięcznych.

Maksymalnie można otrzymać 2,50 proc. lokując na Lokacie Max Biznes oferowanej przez Volkswagen Bank. Jednak, aby było możliwe otrzymanie podwyższonego oprocentowania należy być posiadaczem rachunku firmowego oraz ulokować nowe środki. Depozyt może zostać założony na dowolny okres czasu od roku do 10 lat, przy czym wypłata odsetek następuje po upływie 3-miesięcy, a w przypadku automatycznego jej przedłużenia jest możliwość wypłaty odsetek na konto lub dalsza ich kapitalizacja.

Najlepsze lokaty firmowe 12M na 10 000 zł

Lp.

Bank

Nazwa lokaty

Oproc.

Kanały sprzedaży

Warunki

1

Volkswagen Bank

Lokata Max Biznes*

2,50%

infolinia

dotyczy nowych środków, dla posiadaczy Plus Konta Biznes

2

Idea Bank

Lokata Cloud - Biznes

1,95%

oddział/ internet

utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie Firma To Ja

3

Nest Bank

BIZnest Lokata

1,90%

bankowość mobilna /internet

dotyczy nowych środków; posiadanie podstawowego rachunku firmowego

Plus Bank

Lokata standardowa

1,90%

plusbank24

posiadanie konta firmowego

Credit Agricole

Lokata Terminowa

1,90%

oddział/ serwis telefoniczny CA24

posiadanie konta firmowego; dotyczy nowych środków

4

Idea Bank

Lokata Przedsiębiorcza -Biznes

1,65%

oddział / internet

posiadanie konta firmowego

5

Bank Millennium

Lokata Super Procent

1,50%

oddział/ internet / telefonicznie

posiadanie konta firmowego

Plus Bank

Lokata standardowa

1,50%

oddział

posiadanie konta firmowego

* oprocentowanie stałe w kwartalnych okresach, wypłata odsetek następuje po upływie 3-miesi., w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty jest możliwość wypłaty odsetek na konto lub dalsza ich kapitalizacja

Źródło: Bankier.pl, stan na 14.01.2019 r.

Drugie miejsce należy do Lokaty Cloud-Biznes od Idea Banku ze stawką 2,05 proc. w skali roku. Natomiast podium zamykają trzy produkty: BIZnest Lokata od Nest Banku, Lokata standardowa od Plus Banku oraz Lokata Terminowa od Credit Agricole, które umożliwiają zarobek na poziomie 1,90 proc. w skali roku.

Najwyższe oprocentowanie przedsiębiorcom, którzy posiadają 100 tys. zł wolnych środków, oferuje również Volkswagen Bank – 2,50 proc. Na kolejnym miejscu uplasowała się Lokata długoterminowa od Toyota Banku ze stawką 2,10 proc. Jest ona jednak dostępna wyłącznie dla klientów banku. Trzecie miejsce należy do Idea Banku oferującego Lokatę Cloud-Biznes (2,05 proc. w skali roku).

Najlepsze lokaty firmowe 12M na 100 000 zł

Lp.

Bank

Nazwa lokaty

Oproc.

Kanały sprzedaży

Warunki

1

Volkswagen Bank

Lokata Max Biznes*

2,50%

infolinia

dotyczy nowych środków, dla posiadaczy Plus Konta Biznes

2

Toyota Bank

Lokata długoterminowa

2,10%

oddział / internet /telefonicznie

posiadanie konta firmowego

3

Idea Bank

Lokata Cloud- Biznes

1,95%

oddział/ internet

utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie Firma To Ja

4

Nest Bank

BIZnest Lokata

1,90%

bankowość moblina / internet

dotyczy nowych środków; posiadanie podstawowego rachunku firmowego

Plus Bank

Lokata standardowa

1,90%

plusbank24

posiadanie konta firmowego

Credit Agricole

Lokata Terminowa

1,90%

serwis telefiniczny CA24

posiadanie konta firmowego

5

Idea Bank

Lokata Przedsiębiorcza-Biznes

1,65%

oddział / internet

posiadanie konta firmowego

*oprocentowanie stałe w kwartalnych okresach, wypłata odsetek następuje po upływie 3-miesi., w przypadku automatycznego przedłużenia lokaty jest możliwość wypłaty odsetek na konto lub dalsza ich kapitalizacja

Źródło: Bankier.pl, stan na 14.01.2019 r.

Nowy rok nie przyniósł większych zawirowań w tabeli oprocentowania depozytów dla firm. Odnotowaliśmy nieznaczne spadki, które raczej świadczą o tym, że poziom oprocentowania lokat terminowych jeszcze przez jakiś czas nie będzie zachęcał do inwestowania wypracowanych przez przedsiębiorstwo nadwyżek. Jak pokazuje zestawienie, najkorzystniejszą opcją pozostają krótkoterminowe depozyty, natomiast zamrażanie środków na rok czasu wydaje się być nieopłacane.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne