REKLAMA
BADANIE

RESBUD SE: Raport bieżący nr 24/2022: Korekta numeracji raportu bieżącego nr 23 /2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Current Report no. 24/2022: Correction of the numbering of Current Report no. 23 /2022 dated December 29, 2022.

2022-12-29 16:26
publikacja
2022-12-29 16:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-29
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Raport bieżący nr 24/2022: Korekta numeracji raportu bieżącego nr 23 /2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Current Report no. 24/2022: Correction of the numbering of Current Report no. 23 /2022 dated December 29, 2022.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA z siedzibą w Modlniczce ("Spółka") informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki redakcyjnej nadano błędny numer raportowi bieżącemu nr 23/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. dotyczącemu rejestracji w KRS przeniesienia siedziby Spółki z Republiki Estonii do Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższy raport bieżący powinien posiadać numer 24/2022. Treść raportu bieżącego pozostaje bez zmian. W konsekwencji powyższej korekty, kolejny raport bieżący zostanie oznaczony numerem 25/2022.
[English version]
The Management Board of RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA with its registered seat in Modlniczka (the "Company") informs that as a result of an obvious editorial mistake, an incorrect number was assigned to current report no. 23/2022 dated December 29, 2022 concerning the registration in the National Court Register of the transfer of the Company's seat from the Republic of Estonia to the Republic of Poland. The above current report should be numbered 24/2022. The content of the current report remains unchanged. As a consequence of the above correction, the next current report will be numbered 25/2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-29 Joanna Dyja członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki