R22 S.A.: wyniki finansowe

2020-05-19 03:48
publikacja
2020-05-19 03:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
R22_2019_20_Q3_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R22_2019_20_Q3_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_kwartalny_Q3_2019-2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 141 678 105 538 32 627 24 569
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 26 660 18 059 6 139 4 204
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem 19 493 14 677 4 489 3 417
IV. Zysk/strata netto 15 679 11 774 3 611 2 741
V. Liczba akcji 14 180 000 14 180 000 14 180 000 14 180 000
VI. Strata netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 0,78 0,58 0,18 0,14
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 37 884 27 954 8 724 6 508
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -56 649 -34 234 -13 046 -7 970
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 11 803 3 366 2 718 784
X. Przepływy pieniężne netto ogółem -6 963 -2 914 -1 603 -678
XI. Stan na dzień 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020 30.06.2019
XII. Aktywa trwałe 282 533 233 671 62 064 54 956
XIII. Aktywa obrotowe 32 783 36 670 7 201 8 624
XIV. Aktywa ogółem 315 316 270 341 69 265 63 580
XV. Kapitał podstawowy 284 284 62 67
XVI. Kapitał własny 68 888 93 369 15 133 21 959
XVII. Zobowiązania razem 246 428 176 972 54 133 41 621
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 175 604 92 308 38 575 21 709
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 70 824 84 663 15 558 19 911
XX. Kapitał własny i zobowiązania razem 315 316 270 341 69 265 63 580
XXI. Liczba akcji 14 180 000 14 180 000 14 180 000 14 180 000
XXII. Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 4,33 5,53 0,95 1,30
XXIII. Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych 4,5523 4,2520
XXIV. Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych 4,3424 4,2955
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
R22_2019_20_Q3_SSF.pdfR22_2019_20_Q3_SSF.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy R22
R22_2019_20_Q3_JSF.pdfR22_2019_20_Q3_JSF.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe R22
Raport kwartalny Q3 2019-2020.pdfRaport kwartalny Q3 2019-2020.pdf Raport Kwartalny Grupy R22

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-19 Jakub Dwernicki Prezes Zarządu Jakub Dwernicki
2020-05-19 Robert Stasik Wiceprezes Zarządu Robert Stasik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki