REKLAMA

QUARTICON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku

2021-06-28 15:10
publikacja
2021-06-28 15:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd QuarticOn S.A. [“Spółka"] informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu QuarticOn S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku ["ZWZ"] akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na tym ZWZ byli:
- Venture FIZ, który posiadał na ZWZ 251.000 akcji QuarticOn S.A., z których przysługiwało 251.000 głosów, co stanowiło 53,73% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 17,87% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- Paweł Wyborski, który posiadał na ZWZ 82.074 akcji QuarticOn S.A., z których przysługiwało 82.074 głosów, co stanowiło 17,57% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 5,84% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- Paulina Zamojska, która posiadała na ZWZ 70.574 akcji QuarticOn S.A., z których przysługiwało 70.574 głosów, co stanowiło 15,11% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 5,03% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- Przemysław Wyborski, który posiadał na ZWZ 41.057 akcji QuarticOn S.A., z których przysługiwało 41.057 głosów, co stanowiło 8,79% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 2,92% ogólnej liczby głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Content of report: The Management Board of QuarticOn S.A. ["Company"]
informs that during the Ordinary General Meeting of the Company held on
28 June 2021 ["OGM"] the shareholders holding at least 5% of votes at
that EGM were:


- Venture FIZ that at the OGM held 251.000 shares in QuarticOn S.A. with
251.000 votes, which constituted 53,73% of votes at that OGM and
equalled to 17,87% of the total number of votes in the Company,


- Paweł Wyborski that at the OGM held 82.074 shares in QuarticOn S.A.
with 82.074 votes, which constituted 17,57% of votes at that OGM and
equalled to 5,84% of the total number of votes in the Company,


- Paulina Zamojska that at the OGM held 70.574 shares in QuarticOn S.A.
with 70.574 votes, which constituted 15,11% of votes at that OGM and
equalled to 5,03% of the total number of votes in the Company,


- Przemysław Wyborski that at the OGM held 41.057 shares in QuarticOn
S.A. with 41.057 votes, which constituted 8,79% of votes at that OGM and
equalled to 2,92% of the total number of votes in the Company.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-28 Paweł Wyborski Prezes Zarządu Paweł Wyborski
2021-06-28 Michał Giergielewicz Członek Zarządu Michał Giergielewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki