REKLAMA

QUARTICON: Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą // Termination of the contract with an Authorised Adviser

2022-08-11 10:19
publikacja
2022-08-11 10:19
POLISH VERSION:

Zarząd QuarticOn S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 sierpnia 2022 r. podpisał z Autoryzowanym Doradcą – Domem Maklerskim BDM S.A. porozumienie o rozwiązaniu ze skutkiem na koniec lipca 2022 r. umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dalszym ciągu współpracuje z doradcą prawnym w zakresie spraw związanych z notowaniem akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu GPW.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ENGLISH VERSION:

The Management Board of QuarticOn S.A. (“Company”) informs that today, i.e. on August 11, 2022, it has signed with an Authorized Adviser - Dom Maklerski BDM S.A. agreement on termination with effect at the end of July 2022 of the agreement for the provision of Authorised Adviser services in the Alternative Trading System.

Simultaneously the Management Board of the Company informs that it continues cooperation with the legal advisor in matters related to the listing of the Company's shares in the WSE alternative trading system.

Legal ground: § 3 sub-paragraph 1 point 9 of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market”.

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki