REKLAMA

Przybywa zainteresowanych wydaniem i przedłużeniem Karty Polaka

2022-01-25 12:20
publikacja
2022-01-25 12:20
Przybywa zainteresowanych wydaniem i przedłużeniem Karty Polaka
Przybywa zainteresowanych wydaniem i przedłużeniem Karty Polaka
fot. Łukasz Solski / / FORUM

Przybywa zainteresowanych wydaniem, ale i przedłużeniem Karty Polaka - wynika z danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, który jako jedyny urząd wojewódzki - obok placówek dyplomatycznych - zajmuje się wydawaniem takich kart.

Od 24 do 28 stycznia 2022 r. urząd prowadzi kolejną turę rejestracji wniosków zarówno od osób już przebywających w Polsce jak i tych, które przebywają na terytorium Białorusi. Dopiero potem ustalane są terminy wizyt w urzędzie zainteresowanych osób, bo taka wizyta jest konieczna.

Karta Polaka jest dokumentem, który potwierdza, że dana osoba należy do narodu polskiego. Może ją dostać osoba, która zadeklaruje taką przynależność, wykaże, że jest narodowości polskiej, działa aktywnie w organizacjach na rzecz kultury i języka polskiego lub mniejszości polskiej lub jej przodkowie byli narodowości polskiej.

Osoba, która ma Kartę Polaka ma określone uprawnienia, np. nie musi otrzymywać zezwolenia na pracę w Polsce, studia, inną formę nauki, może korzystać z opieki zdrowotnej (w stanach nagłych), ulgach na przejazdy w Polsce. Osoba z Kartą Polaka ma także prawo do np. czasowego (9 miesięcy) świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów pobytu w Polsce, gdy złoży wniosek o pobyt stały - czytamy na rządowych stronach z informacją o ustawie z 2007 r. o Karcie Polaka.

Podlaski Urząd Wojewódzki zajmuje się kwestiami związanymi z wydaniem i przedłużaniem Kart Polaka od połowy października 2017 r. Urząd podsumował PAP, że od tamtej pory wydano łącznie nieco ponad 9 tys. blankietów Kart Polaka. Było w tym czasie ponad 8,6 tys. wniosków o wydanie karty i ponad tysiąc o przedłużenie ważności tego dokumentu.

Np. w 2017 r. urząd wydał 341 Kart, najwięcej - ponad 2,9 tys. - wydano 2019 r. W 2020 r. wydano 764 karty, w 2021 r. 953, w styczniu 2022 r. - 218.

Biuro prasowe wojewody podało, że w każdej rejestracji do urzędu wpływa ok. trzech tysięcy wniosków. Oceniono, że zainteresowanie Kartą Polaka jest duże.

"Zdecydowaną większość cudzoziemców składających wnioski o przyznanie Karty Polaka u wojewody podlaskiego stanowią osoby, które nie posiadają adresu do korespondencji w Polsce. Rejestracja elektroniczna pozwala na zapewnienie odpowiedniego standardu obsługi klientów, tj. skupienie uwagi na osobie składającej wniosek, brak kolejek w siedzibie urzędu. Ponadto, system zapobiega sytuacjom, w której osoba czeka kilka dni na złożenie wniosku, nocuje w samochodzie lub po długiej podróży odjeżdża z tzw. kwitkiem, co miało miejsce kilka lat temu w przypadku klientów zainteresowanych legalizacją pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - poinformował urząd wojewódzki.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski przypominał w grudniu ub.r., podczas podsumowania dotychczasowej działalności w Białymstoku centrum pomocy Polakom z Białorusi, że pandemia koronawirusa spowodowała, iż wniosków o Kartę Polaka jest mniej, ale zainteresowanie Kartą wciąż jest bardzo duże. Zaznaczył, że pandemia utrudniała także spełnienie wymogu w procedurze uzyskiwania Karty osobistego stawiennictwa w urzędzie. Mówił, że były także trudności i ograniczenia w przyjazdach do Polski obywateli Białorusi.

"Tym niemniej cały czas mamy bardzo duże zainteresowanie Kartami Polaka" - mówił wtedy wojewoda i dodał, że zainteresowanie nie słabnie mimo wcześniejszych wypowiedzi władz białoruskich, które nieprzychylnie patrzą na starania swoich obywateli o Kartę Polaka.

Podlaski Urząd Wojewódzki podał, że zwiększono obsadę pracowników w oddziale do spraw Karty Polaka. Pracuje tam 14 osób, więcej jest też stanowisk obsługi klienta, więcej przyjmowanych wniosków. Dzięki większej liczbie pracowników można także częściej prowadzić rejestracje.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka

kow/ mok/

Źródło:PAP
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Imigranci w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki