REKLAMA

Przekształcenie OFE w IKE. Jest nowy projekt ustawy

2021-02-15 20:38
publikacja
2021-02-15 20:38
Przekształcenie OFE w IKE. Jest nowy projekt ustawy
Przekształcenie OFE w IKE. Jest nowy projekt ustawy
fot. Mattz90 / / Shutterstock

Nowy projekt ustawy o przekształceniu OFE w IKE zakłada, że przekształcenie OFE w IKE ma nastąpić z dniem 28 stycznia 2022 r. Wtedy też minimalna alokacja w krajowe akcje ma wynieść 75 proc. W projekcie podano, że przekazanie pierwszej transzy opłaty przekształceniowej do FUS ma nastąpić do 11 lutego 2022 r., a drugiej do 28 października 2022 r. Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2021 r.

Nowy projekt ustawy zakłada stopniowe przekształcenie OFE (otwartych funduszy emerytalnych) w IKE (indywidualne konta emerytalne) i jest zbliżony do wersji projektu procedowanego przez rząd na początku ubiegłego roku.

Poniżej kluczowe dla tego procesu daty na 2021 i częściowo 2022 rok, wynikające z opublikowanego nowego projektu ustawy:

  • 1 czerwca - proponowane wejście w życie ustawy (z wyjątkami);
  • 31 maja - zakończenie odprowadzania części składek na ubezpieczenie społeczne (2,92 proc. wynagrodzenia) do OFE ma nastąpić ostatniego dnia miesiąca, w którym ustawa zostanie ogłoszona. Jak podano w OSR, w szacunkach założono, że ustawa wprowadzająca proponowane zmiany zostanie ogłoszona w maju 2021 r.;
  • od 1 czerwca do 2 sierpnia - termin na złożenie przez uczestnika deklaracji o przeniesienie środków do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (opcją domyślną jest automatyczne przeniesienie zgromadzonych w OFE środków na IKE);
  • 30 września - zaprzestanie umarzania jednostek przez OFE w ramach tzw. suwaka;
  • 29 października - OFE umorzą wszystkie jednostki rozrachunkowe pozostające na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, który w terminie do 31 października 2022 r. osiągnie wiek emerytalny i następnego dnia przekazuje środki odpowiadające wartości umorzenia do ZUS.
  • 29 listopada - OFE umorzą jednostki rozrachunkowe zapisane na rachunku członka OFE, który złożył deklarację o przejściu do ZUS;
  • 1 grudnia - OFE przekażą do ZUS składniki portfela inwestycyjnego proporcjonalnie do ich udziału w zarządzanym portfelu inwestycyjnym, o łącznej wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych. ZUS natomiast niezwłocznie przenosi do FRD przekazane przez OFE ww. składniki portfela inwestycyjnego, z wyłączeniem obligacji i bonów emitowanych przez Skarb Państwa;
  • 3 stycznia 2022 r. - powstanie zobowiązania OFE wobec FUS o wartości 15 proc. aktywów netto zapisanych na rachunkach OFE (opłata przekształceniowa);
  • 28 stycznia - środki z OFE zostaną przekształcone w specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami;
  • 28 stycznia - na dzień przekształcenia nowo powstałe subfundusze emerytalne będą zobowiązane lokować nie mniej niż 75 proc. swoich portfeli w polskich akcjach;
  • 3 stycznia - powstanie zobowiązania w wysokości 15 proc. aktywów netto odpowiadających wartości 15 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach członków OFE, którzy nie złożyli deklaracji (opłata przekształceniowa);
  • do 11 lutego - przekazanie do FUS pierwszej z dwóch transzy w ramach opłaty przekształceniowej, w wysokości 70 proc. zobowiązania (pozostała część ma zostać przekazana do 28 października 2022 r.). W OSR podano, że przy założeniu, że 20 proc. członków złoży deklarację o przeniesienie środków do FUS, pierwsza transza ma wynieść 12,5 mld zł, a druga 5,4 mld zł;
  • 28 lutego - limit minimum 75 proc. polskich akcji w portfelu subfunduszu emerytalnego zostanie zwiększony do 85 proc. po zapłaceniu pierwszej transzy opłaty przekształceniowej. Jak podano w uzasadnieniu zobowiązanie z tytułu opłaty przekształceniowej ulega zmniejszeniu o 70 proc. w dniu przekazania pierwszej transzy środków na rzecz FUS, a w dniu przekazania drugiej transzy zobowiązanie to wygasa.

Do 50 proc. środków FRD będzie mogło być lokowane w krajowe akcje.

Z projektu wynika, że aktywa netto OFE, które zostaną przekształcone w IKE, zostaną podzielone na dwa subfundusze: główny - emerytalny i przedemerytalny - uwzględniający stopniowe przenoszenie do niego środków uczestników na 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

W przypadku subfunduszu przedemerytalnego alokacja w akcje została ustalona na poziomie 15 proc. Subfundusz ma 36 miesięcy na dostosowanie polityki inwestycyjnej.

Projekt ustawy przewiduje, że łączna wartość lokat aktywów subfunduszu emerytalnego w akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym rynku prawach poboru i prawach do akcji oraz akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie może być mniejsza niż:

  • 75 proc. wartości tych aktywów na dzień 28 stycznia 2022 r.;
  • 85 proc. wartości tych aktywów na dzień 28 lutego 2022 r.;
  • 90 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2022 r.;
  • 88 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2023 r.;
  • 86 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2024 r.;
  • 84 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2025 r.;
  • 82 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2026 r.;
  • 80 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2027 r.;
  • 78 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2028 r.;
  • 76 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2029 r.;
  • 74 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2030 r.;
  • 72 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2031 r.;
  • 70 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2032 r.;
  • 68 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2033 r.;
  • 66 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2034 r.;
  • 64 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2035 r.;
  • 62 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2036 r.;
  • 60 proc. wartości tych aktywów na dzień 31 grudnia 2037 r.

(PAP Biznes)

kk/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (10)

dodaj komentarz
search
45% Polakow cieszy sie ze z ich kont OFE PIS zabierze 15%. Donald przeksięgował 50% co do zlotowki do ZUS bez dodatkowych danin na projekty narodowe. Zle zrobil i za[placil cene. Dzis chwal morawieckiego za to ze im zanierze. Tak sie prowadzi polityke
jes
Dokładnie tak. Jednak Kurski miał rację, że ciemny lud wszystko łyknie a Morawiecki, że za mała łapówkę i miłe słówka będą zap...alać za miskę ryżu.
vonmisses
Z premierowego na uczciwe - weźmiemy na dzień wasze pieniądze ulokowane na giełdzie (OFE), zajumamy wam z tego 15% i ponownie wpakujemy resztę na lata na giełdę (IKE).
drzaraza
Do ofe zapisałem się dobrowolnie z chwilą jego powstania . Zgodziłem się płacić nawet 20% za zarządzanie bo to miały być moje pieniądze. Politykierzy doprowadzili do upadkuidę i strat a funduszach tam zgromadzonych . Okradli mnie z moich pieniędzy . Dalej kombinują jak mnie okraść. Żądam zwrotu wszystkich pieniędzy Do ofe zapisałem się dobrowolnie z chwilą jego powstania . Zgodziłem się płacić nawet 20% za zarządzanie bo to miały być moje pieniądze. Politykierzy doprowadzili do upadkuidę i strat a funduszach tam zgromadzonych . Okradli mnie z moich pieniędzy . Dalej kombinują jak mnie okraść. Żądam zwrotu wszystkich pieniędzy za zarządzanie.
anty12
Nowy projekt zalegalizowanego zlodziejstwa.
m00zyk
A co się stanie z tymi środkami (2,92 proc. wynagrodzenia), które były dotąd wypłacane do OFE? Zaczną być wypłacane do ZUSu?...
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
bogdant
Ale o tym jak: zmienić to nowe IKE na coś innego, zlikwidować albo zacząć korzystać na emeryturze dalej cisza...
pn300
Bo masz tylko wpłacać, na tym to polega, a co korzystać byś chciał? Toruński katabas będzie wiedział co z tym zrobić.

Powiązane: Reforma OFE

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki