Projekt zwalniający z podatku od spadków i darowizn w rodzinach zastępczych po I czytaniu w Sejmie

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji, który przewiduje zrównanie prawa osób z rodzin biologicznych i rodzin zastępczych do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Projekt poparły wszystkie kluby parlamentarne.

Celem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn, jest zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny, przez osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Według wnioskodawczyni Krystyny Skowrońskiej (PO), projektowana zmiana to naprawa niesprawiedliwości, która jest udziałem osób tworzących rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Jak wskazał Jan Sarnowski z resortu finansów, ministerstwo popiera projektowaną zmianę ze względu na cel i adresatów, ale uważa, że w toku dalszych prac będę konieczne poprawki dotyczące m.in. zapisów o dziedziczeniu rodziców po dzieciach.

Wszystkie kluby parlamentarne zadeklarowały poparcie dla projektu.

W uzasadnieniu do projektowanych zmian wskazano, że dzieci w zastępczej opiece rodzinnej wychowywane są w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo. Dodano, że dziecko w Rodzinnym Domu Dziecka czy rodzinie zastępczej w wielu przypadkach uważa swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie opiekunowie uważają je za własne już do końca życia.

"Dlatego też wysoce niesprawiedliwym społecznie jest fakt, gdy w przypadku przepisania przez rodzica zastępczego swojego dobytku w formie testamentu lub przekazania darowizny pieniężnej lub rzeczowej usamodzielnionemu, czyli pełnoletniemu już wychowankowi jeszcze za życia opiekuna, były podopieczny musi odprowadzić podatek od spadków lub darowizn jako osoba obca należąca do III grupy podatkowej, więc w pełnej wysokości" - podkreślono.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że dziecko adoptowane albo pasierb nie podlegają temu obowiązkowi podatkowemu - wskazano.

Według projektodawców, wejście w życie projektowych przepisów przyczyni się do poprawy sytuacji osób przebywających w zastępczej opiece rodzinnej, które wychowywane są w tej formie w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo. Wskazano, że dziecko w rodzinnym domu dziecka czy rodzinie zastępczej w wielu przypadkach uważa swoich opiekunów za prawdziwych rodziców, a ich opiekunowie uważają je za własne dzieci już do końca życia.

W opinii projektodawców wejście w życie tych przepisów jest sprawiedliwe społecznie. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ drag/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.