REKLAMA
SPRAWDŹ

Projekt noweli ustawy antyzatorowej trafił do konsultacji publicznych

2022-03-10 15:18
publikacja
2022-03-10 15:18

Resort rozwoju skierował w czwartek do konsultacji publicznych projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zmiany mają m.in. uprościć obowiązek sprawozdawczy o praktykach płatniczych, przewidują też nowe uprawnienia UOKiK.

Projekt noweli ustawy antyzatorowej trafił do konsultacji publicznych
Projekt noweli ustawy antyzatorowej trafił do konsultacji publicznych
fot. Andrzej Rostek / / Shutterstock

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych, nad którym pracują Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Resort rozwoju poinformował, że na uwagi do projektu czeka przez 30 dni.

Jak podano w komunikacie, resort rozwoju i technologii, po analizie dwuletniego okresu funkcjonowania ustawy antyzatorowej i w odpowiedzi na głosy przedsiębiorców, przygotował projekt nowelizacji tej ustawy.

Reklama

"Decyzja o nowelizacji ustawy antyzatorowej wynika – w pierwszej kolejności – z naszych analiz, przeprowadzonych w związku z oceną skutków regulacji ex post. Wsłuchaliśmy się także w postulaty różnych podmiotów, w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który realizuje na podstawie ustawy antyzatorowej ważne zadania związane z postępowaniami antyzatorowymi. Chcemy, by regulacja była spójna, bardziej efektywna i elastyczna niż obecnie. Ale również, by nie przytłaczała przedsiębiorców wynikającymi z jej zapisów obowiązkami" - wyjaśnił Mariusz Jerzy Golecki, wiceminister rozwoju i technologii, cytowany w komunikacie.

Jak podano, nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie instytucji tzw. wezwań miękkich. "To rozwiązanie stosowane dotąd z powodzeniem w sprawach dotyczących praw konsumentów. Prezes UOKiK, zamiast sięgać od razu po sankcje finansowe, będzie mógł w pierwszej kolejności zwrócić uwagę przedsiębiorcy na obserwowane u niego nieprawidłowości w regulowaniu zobowiązań" - oceniono w komunikacie resortu. Zdaniem wiceministra Goleckiego, stosowanie tego typu metod behawioralnych zwiększa efektywność regulacji. "Chcemy tym samym zaprezentować nowoczesne podejście administracji, które bardziej stawia na elastyczność i logikę w działaniu, niż biurokrację" - podkreślił Golecki.

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty

Na czym polega? Kto może skorzystać? Ile kredytu można dostać? Co z wkładem własnym? Czy dopłaty można stracić? Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 10 zł.
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Zdaniem wiceministra, nowelizacja będzie miała szczególnie korzystny wpływ na MŚP. "Zwiększenie efektywności postępowań prezesa UOKiK i regulacje dotyczące cesji wierzytelności powinny motywująco wpłynąć na terminowe regulowanie zobowiązań przez dużych przedsiębiorców wobec małych i średnich firm" - ocenił Golecki.

Zaprojektowana nowelizacja zwalnia z obowiązku sprawozdawczego: spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych, publiczne podmioty lecznicze i podmioty lecznicze w formie spółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wydłuża też termin na złożenie sprawozdania z 31 stycznia na 30 kwietnia.

Ponadto, nowe przepisy wyłączą ze sprawozdań świadczenia: z transakcji handlowych zawieranych w zakresie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przedawnionych oraz pomiędzy spółkami w ramach jednej grupy kapitałowej.

Jak podano, nastąpi także zmiana sposobu sprawozdawania świadczeń spełnionych i otrzymanych – wartości świadczeń pieniężnych spełnionych/otrzymanych będą wykazywane w sprawozdaniu w odniesieniu do terminów umownych, a nie jak dotychczas w relacji do terminów określonych na fakturze lub rachunku. Zmieni się też sposób raportowania wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych i niespełnionych – te wartości będą wykazywane z podaniem terminu opóźnienia w ramach określonych przedziałów czasowych. Uregulowana zostanie również kwestia składania korekty sprawozdania.

Projekt określa też termin publikacji raportu opracowywanego na podstawie złożonych sprawozdań – corocznie do 31 lipca.

W noweli - jak opisano w komunikacie MRiT - wprowadzono także zmiany służące poprawie efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się. W ich efekcie Prezes UOKiK zyska większą elastyczność w sposobie nakładania kar finansowych za nadmierne opóźnianie się z realizacją zobowiązań finansowych wobec kontrahentów, nastąpi także modyfikacja wzoru, według którego będzie liczona maksymalna kara za nadmierne opóźnienie ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Ustalając dokładną wysokość kary Prezes UOKiK będzie brał pod uwagę całokształt okoliczności sprawy, w tym występujące w sprawie przesłanki łagodzące i obciążające. Przepisy wprowadzają także instytucję tzw. wezwań miękkich, stosowanych przez UOKiK.

Projekt przewiduje także wyłączenie opóźnień w ramach grup kapitałowych z zakresu postępowań w sprawie nadmiernych opóźnień.

Inne zmiany to m.in.: wprowadzenie nieważności zastrzeżenia umownego o zakazie cesji wierzytelności w transakcjach handlowych, a także nałożenie obowiązku składania oświadczenia o swoim statusie na wszystkich dużych przedsiębiorców. Według MRiT, obecnie duzi przedsiębiorcy mają obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o swoim statusie tylko wtedy, gdy występują jako dłużnicy świadczenia pieniężnego.

Zdaniem resortu, skutki zmian będą korzystne dla sektora MŚP. Jak podano, zwiększenie efektywności postępowań prezesa UOKiK powinno wpłynąć motywująco na terminowe regulowanie zobowiązań przez dużych przedsiębiorców wobec przedsiębiorców z sektora MŚP. Ponadto, nieważność zastrzeżenia umownego o zakazie cesji wierzytelności w transakcjach handlowych wprowadzana jest głównie w interesie MŚP. "Umowny zakaz cesji wierzytelności jest bowiem najbardziej dotkliwy w relacjach asymetrycznych, w których występuje element przewagi kontraktowej" - podkreśliło MRiT.

Według resortu, zmodyfikowana treść sprawozdań będzie lepiej odzwierciedlała praktyki płatnicze największych przedsiębiorców, co pozwoli MŚP na lepszą ocenę ich wiarygodności płatniczej i tym samym może uchronić ich przed wchodzeniem w ryzykowne relacje biznesowe. Ponadto, zwolnienie z obowiązku sprawozdawczego spółek wchodzących w skład podatkowych grup kapitałowych uwolni od tego obowiązku niektóre podmioty z sektora MŚP – pojedyncze spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych często nie są bowiem największymi podatnikami. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

mww/ pad/

Źródło:PAP
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Biznes od kuchni

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki