REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Polacy sypią groszem na OPP. Na co idzie nasz "1 procent"?

2019-03-26 06:30
publikacja
2019-03-26 06:30
Polacy sypią groszem na OPP. Na co idzie nasz "1 procent"?
Polacy sypią groszem na OPP. Na co idzie nasz "1 procent"?
/ YAY Foto

W 2018 roku z tytułu „1 procenta” do OPP popłynęło 761 mln zł. Jeszcze 15 lat temu ta kwota była ponad 70 razy mniejsza – wynika z danych opublikowanych przez GUS. Na jakie cele Polacy najchętniej przekazują środki z PIT-ów?

fot. / / YAY Foto

Jeszcze rok wcześniej 660 mln zł, a w 2018 roku już ponad 100 mln zł więcej przekazali Polacy do organizacji pożytku publicznego (OPP) w ramach tzw. 1 procenta - podał Główny Urząd Statystyczny. Począwszy od 2004 roku, gdy wynosiły 10 mln zł, wpływy do OPP rosną niemal nieprzerwanie. Wystarczyła dekada, by podwoić kwotę przychodów tych organizacji.

Wpływy z "1 procenta"

Na koniec 2017 roku w Polsce zarejestrowanych było 9,5 tysiąca organizacji pożytku publicznego, z czego 97,2 proc. działało aktywnie. Aktywne OPP stanowiły jedną dziesiątą organizacji non-profit stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji itp.

W 2018 roku na jedną OPP przypadało średnio 87,8 tys. zł z "1 procenta", mediana wynosiła 4,9 tys. zł. Tym samym między rokiem 2011 a 2018 średnie wpływy zwiększyły się o 42 proc., a mediana spadła o 15 proc., co – jak podkreśla się w opracowaniu GUS-u – wskazuje na pogłębiające się rozwarstwienie organizacji.  Mimo że zwiększa się łączna kwota środków przekazywanych na OPP z tytułu „1 procenta”, środki otrzymywane przez 50 proc. organizacji maleją.

Kwoty z "1 procenta" przekazane OPP* (tys. zł)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

średnia

61,5

66,7

67,5

68,1

70,7

76,2

80,1

87,7

mediana

5,8

5,7

5,5

5,2

5,0

5,0

4,9

4,9

*Obliczone dla OPP, które w danym roku miały przychody z 1% PIT

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Największa część środków z „1 procenta” - 73,7 proc. - popłynęła w minionym roku do fundacji, mimo że stanowiły one tylko 25 proc. wszystkich OPP. Dominującą grupę podmiotów (73,6 proc.) stanowiły za to stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne – do nich z kolei trafiło 23,3 proc. kwot uzyskanych z PIT-ów podatników.

Blisko 55 proc. wszystkich kwot przekazanych w 2017 roku do OPP trafiło do organizacji zajmujących się głównie ochroną zdrowia, blisko 30 proc. – pomocą społeczną i humanitarną. Daleko mniejszą część z „1 procenta”, nie przekraczającą 5 proc., uzyskały OPP, których wiodąca działalność jest związana z edukacją, badaniami naukowymi, ochroną środowiska, sportem czy turystyką.

Przywileje OPP

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, zdecydowana większość OPP w 2017 roku aktywnie informowała o swojej działalności, głównie za pośrednictwem internetu (76 proc.). Relatywnie najrzadziej wykorzystywanym kanałem komunikacji były media tradycyjne – prasa, radio i telewizja.

Niespełna 5 proc. OPP zadeklarowało skorzystanie z prawa do nieodpłatnego informowania o swojej działalności w mediach publicznych. To nie jedyne przywileje, z jakich korzystają organizacje pożytku publicznego. „Spośród OPP, które złożyły sprawozdanie merytoryczne za 2017 r., 34,4% zaznaczyło, że skorzystało w okresie sprawozdawczym z przynajmniej jednego typu zwolnienia z podatków i opłat, natomiast 19,6% - z uprawnienia dotyczącego dostępu do nieruchomości” – podaje urząd.

MW

Źródło:
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2018

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki