REKLAMA

Plusy i minusy założenia spółki z o.o. za pośrednictwem systemu s24

2016-04-21 10:52
publikacja
2016-04-21 10:52

Zawiązanie i rejestracja spółki z o.o. w systemie s24 odbywa się przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Choć umowa spółki sporządzana jest z wykorzystaniem wzorca umowy, nie wymaga już aktu notarialnego.

fot. / / YAY Foto

Aby podpisać dokumenty spółki z o.o. we wspomniany sposób, wystarczy posługiwać się zwykłym podpisem elektronicznym. Ponadto koszty założenia spółki są dużo mniejsze od kosztów ponoszonych przy standardowym trybie zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak postępować przy rejestracji

Funkcjonowanie internetowego systemu rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest skomplikowane. Proces rejestracji spółki jest czytelny i dostosowany do możliwości interpretacyjnych każdego użytkownika systemu. Poniżej przedstawione zostały etapy rejestracji.

Etapy:

  1. Potencjalny wspólnik, jak również pełnomocnik reprezentujący wspólników bądź jednego wspólnika, musi najpierw zarejestrować się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, tj. założyć tam swój profil z loginem i hasłem.
  2. Po założeniu kont osobistych, przechodzimy do formularza urzędowego, gdzie rozpoczynamy proces zawiązania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po wpisaniu nazwy spółki i jej siedziby do elektronicznego formularza rejestracji, użytkownik wskazuje zakres działalności spółki przez wybór z listy dostępnych PKD.
  3. Dane do umowy spółki umieszcza się jako odpowiedzi na zapytania formularza. W większości przypadków użytkownik zakreśla określony wariant rozwiązania umownego.
  4. W formularzu podajemy dane wspólników i członków pierwszego zarządu zawiązanej spółki.
  5. Po sporządzeniu i zatwierdzeniu dokumentu umowy, wystarczy że każdy ze wspólników wpisze swoje hasło do systemu ePuap w celu uwierzytelnienia dokumentu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  6. Po zatwierdzeniu umowy spółki, członkowie zarządu zawiązanej firmy mają następnie uwierzytelnić swoimi podpisami listę wspólników i oświadczenie o pokryciu całego kapitału zakładowego spółki i. Uwierzytelnienie podpisu uaktywniamy w zakładce Moje konto\Podpisy\Aktywuj podpis.
  7. Istnieje możliwość zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez pełnomocnika (jeżeli wybierzemy taką opcję w systemie) albo tylko samo złożenie przez niego wniosku o rejestrację spółki. Wszelkie pełnomocnictwa są generowane przez system i po ich uwierzytelnieniu dostępne w wersji PDF. W wersji PDF dostępne są wszystkie dokumenty podpisywane przez Wspólników lub członka/członków zarządu spółki.
  8. W ostatnim kroku system umożliwia dokonanie internetowej opłaty od wniosku, wówczas wniosek zostaje złożony w sądzie. System jednocześnie generuje sygnaturę wniosku. Warto zaznaczyć, że opłata od wniosku internetowego s24, o zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wynosi 250 złotych oraz 100 złotych za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wszelka korespondencja w sprawie o zarejestrowanie spółki doręczana jest w formie elektronicznej na konto użytkownika składającego wniosek o rejestrację spółki.

Ograniczenia w rejestracji spółki

Opisana łatwość procedury rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet jest dużym plusem dla firm. Oczywiście można wskazać kilka ograniczeń systemu zaoferowanego przedsiębiorcom przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że przedsiębiorcy mają w systemie S24 możność wskazania wyłącznie wzorcowych postanowień umowy spółki. Powstająca w ten sposób treść umowy jest ograniczona do minimum i w wielu przypadkach może nie zapewniać przedsiębiorcom możliwości wprowadzenia oczekiwanych przez nich regulacji, właściwych dla ich profilu biznesowego i zabezpieczenia interesów. System dopuszcza tylko wkłady pieniężne, co wyklucza z systemu tych przedsiębiorców, którzy chcą do spółki wnieść aportem firmę lub nieruchomość. Również wszelkie zmiany zapisów wzorca umowy spółki po jej zarejestrowaniu mogą być zmieniane w tradycyjny sposób, tzn. w formie dokumentów papierowych przesyłanych do właściwego sądu. Obecnie system nie umożliwia zmian umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca elektronicznego. Na pewno stanowiłoby to uproszczenie procedury zmian postanowień umowy spółki.

Ważne

System s24 dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia szybkie zarejestrowanie spółki. Oczywiście wymaga to obecności wszystkich uczestników procesu w jednym czasie i skonfigurowanie wszystkich działań, co może być pewną niedogodnością, jednakże powyższe utrudnienia zostają zniwelowane przez szybkość zarejestrowania spółki w jeden dzień roboczy.

Artur Rostkowski

Źródło:
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~endi
Wolniej ! Woooolniej ! bo k . nienadążam ...

Powiązane: Prawo przedsiębiorcy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki