REKLAMA

PiS ma pomysł na kredyty we frankach. Tymczasem w 2006 roku...

2015-01-16 14:18
publikacja
2015-01-16 14:18
fot. Piotr Waniorek / FORUM

PiS uważa, że rząd powinien zareagować na wzrost kursu franka i pomóc tym, którzy wzięli kredyty w tej walucie.

Beata Szydło, PiS (fot. Piotr Waniorek / FORUM)

Chodzi o to, by umożliwić im złożenie wobec banków oświadczenia woli, że będą spłacać zadłużenie po kursie z 14 stycznia 2015 roku.

Wiceprezes PiS Beata Szydło powołała się na artykuł 71. Konstytucji, który stanowi, że państwo w swojej polityce społecznej uwzględnia dobro rodziny. "Tak jak w przypadku ustawy górniczej, chodzi o dobro rodzin górniczych i tych, którzy żyją z pracy na Śląsku i w Małopolsce Zachodniej, tak w tym przypadku chodzi o dobro rodzin, które skorzystały z możliwości wzięcia kredytu we frankach" - powiedziała Beata Szydło. Dodała, że większość tych kredytów została zaciągnięta na zakup mieszkania.

Czy zadłużonym we franku należy pomóc? Wypowiedz się w ankiecie:

Co dalej z frankowcami?

Posłanka PiS wezwała premier Ewę Kopacz, by powiedziała co rząd zamierza zrobić w tej sprawie. Poseł Paweł Szałamacha zwrócił się z tym pytaniem także do wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Poinformował, że jeżeli rząd, który jego zdaniem negatywne rozwiązania przeprowadza bardzo szybko, nie przedstawi projektu ustawy w ciągu kilku dni roboczych, to zrobi to PiS.

Pomysł PiS opiera się na założeniu, że zmiana sposobu zarządzania walutą przez Bank Szwajcarski i tąpnięcie na rynkach finansowych to zdarzenia nie związane z realną gospodarką w Polsce.

Z powodu nadzwyczajnej zmiany okoliczności rząd powinien interweniować - uważa Paweł Szałamacha.


Jego zdaniem należy skorzystać z zawartej w polskim Kodeksie Cywilnym klauzuli nadzwyczajnej zmiany okoliczności ekonomicznych, nie przewidzianych w momencie podpisywania umowy.

"Proponujemy aby tą decyzję Banku Szwajcarskiego uznać ustawowo za taką zmianę okoliczności i dać uprawnienie złożenia oświadczenia woli: wybieram spłatę po kursie z 14 stycznia, sztywno wskazanym" - wyjaśnił Paweł Szałamacha.


Kuczyński: Czekajmy, aż opadnie kurz

Start odtwarzacza ...

Dodał, że osoby, które nie złożą oświadczenia woli spłacałyby swoje zadłużenie na dotychczasowych zasadach, czyli w zależności od kursu płaciły mniej lub więcej.

Według Pawła Szałamachy być może powinna być dla nich przeprowadzona akcja edukacyjna Komisji Nadzoru Finansowego by lepiej mogły ocenić swoją sytuację.

Zobacz, jak posłowie PiS wypowiadali się na ten temat w 2006 roku

„Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość z niepokojem przyjmuje zalecenia Komisji Nadzoru Bankowego tzw. „Rekomendację S” wprowadzające ograniczenia w dostępności do kredytów walutowych, których głównym skutkiem będzie zmniejszenie możliwości nabywania przez obywateli (szczególnie przez młode osoby) własnych mieszkań” – można przeczytać w komunikacie prasowym z 1 lipca 2007 r., który wciąż dostępny jest na stronie internetowej Prawa i Sprawiedliwości.

Poniżej prezentujemy treść komunikatu Prawa i Sprawiedliwości. (Pogrubienia w tekście pochodzą od redakcji).

1. Rozwiązanie problemu deficytu mieszkaniowego w Polsce ma dla nas priorytetowe znaczenie, a walutowe kredyty mieszkaniowe były niewątpliwe czynnikiem sprzyjającym nabywaniu mieszkań po znacznie niższych kosztach. Rekomendacja S przyjęta przez Komisję Nadzoru Bankowego będzie sprzyjała utrwaleniu ograniczenia dostępności do kredytów.

2. Zalecenie Komisji Nadzoru Bankowego nie znajduje żadnego potwierdzenia ani uzasadnienia w wynikach finansowych banków. Kondycja finansowa sektora bankowego w Polsce jest znakomita. Z powszechnie dostępnych materiałów jasno i wyraźnie wynika, że gwałtowny wzrost liczby udzielanych kredytów mieszkaniowych nie zaszkodził płynności finansowej banków. Nie podzielamy argumentacji Komisji Nadzoru Bankowego dotyczącej rzekomego zagrożenia dla sytemu bankowego. W 2005 roku banki zarobiły aż 9,2 mld zł. Zysk wzrósł w ubiegłym roku o 28,9 proc. w porównaniu z 2004 rokiem. Banki komercyjne zarobiły 8,695 mld zł, a spółdzielcze - 509 mln zł. Na rekordowo dobre wyniki wpływ miał wzrost dochodów z kredytów konsumenckich oraz mieszkaniowych, a także z opłat i prowizji. Udział kredytów zagrożonych obniżył się na koniec 2005 roku do 11 proc. z 14,9 proc. na koniec 2004 roku. Wyniki 2006 roku nie powinny być gorsze, możliwe jest utrzymanie obecnej dynamiki wzrostu zyskowności netto, a wynik może przekroczyć 10 mld zł. Dlatego też nie podzielamy przedstawionej przez Komisję Nadzoru Bankowego argumentacji dotyczącej troski o trwałość i bezpieczeństwo finansowe kredytobiorców i banków.

Stanowisku Komisji Nadzoru Bankowego przeczą również dane Związku Banków Polskich. Opierając się na tych danych troska Komisji Nadzoru Bankowego wydaje się być nieuzasadniona. W pierwszym kwartale 2006 Polacy zaciągnęli 53 tyś kredytów hipotecznych o łącznej wartości ponad 7, 1 mld i w żaden negatywny sposób nie wpłynęło to na płynność finansową banków. Co więcej szeroka dostępność do kredytów walutowych przyczynia się do stałego wzrostu konkurencji pomiędzy bankami i spadku oprocentowania kredytów.

3. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość podziela opinie wielu ekspertów ekonomicznych, mówiące o negatywnych skutkach „Rekomendacji S”. Specjaliści z Centrum im. Adama Smitha, podkreślają niebezpieczeństwo związane z ograniczeniem konkurencyjności na rynku bankowym. Zalecenie KNB skutkować może stworzeniem podwójnych standardów na rynku usług bankowych, gdyż rozwiązanie to jest korzystne przede wszystkim dla dużych banków, a ewidentnie niekorzystne dla małych i średnich banków oraz tych z krótkim stażem na polskim rynku.

Niekorzystnym skutkiem „Rekomendacji S” może być sytuacja, w której znaczna część średnio zarabiających Polaków nie będzie w stanie uzyskać dostępu do kredytu z powodu gwałtownego wzrostu jego kosztów. Wprowadzanie sztucznych ograniczeń tamujących naturalny rozwój rynku kredytów nie służy polskiej gospodarce, a już na pewno nie służy obywatelom. Po wejściu w życie tych zmian nastąpi dalsza monopolizacja rynku usług bankowych, a konsekwencje odbiją się na kieszeni klienta. Zalecenie Komisji Nadzoru Bankowego doprowadzić może także do niemożności udzielania kredytów walutowych przez mniejsze banki, które, ażeby utrzymać się na rynku będą zmuszone do podwyższenia oprocentowania kredytów we frankach , co może oznaczać dla nich utratę większości klientów, a w skrajnych przypadkach bankructwa.

4. Podstawowe uzasadnienie Komisji Nadzoru Bankowego „Rekomendacji S” powołujące się na ogromne ryzyko związane przede wszystkim z nagłymi spadkami wartości walut, możliwością znacznego podniesienia stóp procentowych przez zagraniczne banki centralne, a także na możliwy znaczny spadek wartości złotówki, nie znajduje potwierdzenia w danych makroekonomicznych. Oczywiście nie możemy nie dostrzegać tego ryzyka, ale jeśli weźmiemy pod uwagę ciągły wzrost gospodarczy naszego kraju, niską inflację i umacniającą się złotówkę, to obawy Komisji Nadzoru Bankowego nie znajdują potwierdzenia w faktach.

5. Komisja Nadzoru Bankowego poprzez swoje niejasne i nie znajdujące poparcia w faktach działania udowadnia, że realizuje jedynie interes korporacyjny banków. Stawia ona interes największych sieci bankowych ponad interesem zwykłych obywateli i interesem publicznym. Trudno dostrzec w polityce Komisji Nadzoru Bankowego uwzględnianie postulatów i fachowych opinii niezależnych ekspertów. Działania Komisji nie wychodzą poza ramy wyznaczane przez Radę Polityki Pieniężnej. Nie może nas to zbytnio dziwić, gdyż Komisja Nadzoru Bankowego i Rada Polityki Pieniężnej są ze sobą ściśle powiązane, chociażby osobą Prezesa Pana Leszka Balcerowicza.

6. Przypadek „rekomendacji S” doskonale obrazuje poważne mankamenty obecnego systemu bankowego. Tak długo jak organy nadzoru będą ściśle związane z organami wyznaczającymi główne cele polityki pieniężnej oraz powiązane mniej lub bardziej formalnymi więzami z prywatnym systemem bankowym, nie będziemy mogli mówić o niezależnym i obiektywnym nadzorze. Widząc niedoskonałości obecnych regulacji prawnych w tejże materii, Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, nad którym toczą się prace w Parlamencie, które powinny zostać jak najszybciej zakończone. Uważamy, że zintegrowany nadzór bankowy będzie stał na straży interesu publicznego i nie będzie chronił partykularnych interesów poszczególnych banków.

7. Klub Parlamentarny PiS chroniąc interesy szerokich grup społecznych zainteresowanych uzyskaniem dostępu do taniego kredytu uważa, że w obecnej sytuacji Rada Polityki Pieniężnej powinna obniżyć zbyt wysokie stopy procentowe. Postulat PiS znajduje uzasadnienie w raporcie OECD, która w swym najnowszym opracowaniu ogłoszonym 28 czerwca 2006 roku krytykuje NBP za zbyt restrykcyjną politykę pieniężną, w sytuacji, gdy inflacja należy do najniższych w Europie (0,9 proc w maju) i nawołuje do obniżki stóp procentowych. Tak stanowcze stanowisko OECD wzmacnia naszą argumentacje i postulaty

8 .Po tym niezrozumiałym z wielu względów zalecaniu KNB Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość może jedynie apelować do Rady Polityki Pieniężnej o obniżenie stop procentowych. Zdajemy sobie sprawę, że w chwili obecnej może to być jedyna szansa na obniżenie kosztów kredytu, co da szansę tysiącom Polaków na nabycie względnie tanio własnego mieszkania.

Źródło:Bankier24
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (196)

dodaj komentarz
~AnoTAk
niech spłacają jak spowodwali ten problem:

https://www.knf.gov.pl/Images/przypomnienie_publicznej_dyskusji_CHF_tcm75-40728.pdf
~Zlotowkowicz
Ach coz to za bzdury, pismaki jeden przez drugiego tworza teorie na zamowienie. Wszyscy o tym wiemy ze banki wciskaly komu sie dalo kredyty frankowe, majac na wzgledzie to ze beda klientow obdzierac ze skrory na roznicach kursowych co najmniej dwa razy. I tyle w temacie. Glupkiem byl ten kto ten kredyt bral, a oszustem ten kto ten Ach coz to za bzdury, pismaki jeden przez drugiego tworza teorie na zamowienie. Wszyscy o tym wiemy ze banki wciskaly komu sie dalo kredyty frankowe, majac na wzgledzie to ze beda klientow obdzierac ze skrory na roznicach kursowych co najmniej dwa razy. I tyle w temacie. Glupkiem byl ten kto ten kredyt bral, a oszustem ten kto ten kredyt dawal. Pora na interwencje regulatora, ktory pozbawi oszustow nieuzasadnionych krociowych zyskow.
~mickiewicz12345
PO nie robi nic a teraz jeszcze pluje na PiS który chce pomóc 600 000 polskich rodzin... Podłe to i niskie.. Sami nie mają pomysłu i wysługują się bankowcom i plują żeby się utrzymać u władzy . Jakoś im umyka fakt że frankowicze to mieszkańcy Wrocławia, Warszawy itp itd ich stały elektorat który NA NICH JUŻ NIE PO nie robi nic a teraz jeszcze pluje na PiS który chce pomóc 600 000 polskich rodzin... Podłe to i niskie.. Sami nie mają pomysłu i wysługują się bankowcom i plują żeby się utrzymać u władzy . Jakoś im umyka fakt że frankowicze to mieszkańcy Wrocławia, Warszawy itp itd ich stały elektorat który NA NICH JUŻ NIE ZAGŁOSUJE bo ODEBRALI/ ODBIERAJĄ NADZIEJĘ na pomoc w wyjściu z matni w jakiej znalazło się "TYLKO" milion Polaków. HALO ! Czyżby spanie prezydenta wynikało z tego że całe PO śpi... ? O PSLu nie pisze bo Piechociński nie ma kompletnie pojęcia o gospodarce i niczego nie załatwił i nie załatwi ... Mistrz uników.
~AA
Na pewno ten sam PiS?
http://www.pis.org.pl/article.php?id=4415
~gosc
Ten PiS to niezle gnoje, lawiranci,i populisci
Bardzo dobrze, że redakcja przypomniała stanowisko PiS w tej sprawie z 2006 r. Te bezczelny szkodniki i cwaniaki napaeaja mnie obrzydzeniem. Nie lubię też PO i całej reszty lewicowo lewackiej w Sejmie ale PiS to wyjątkowa przewrotna lewicowa zakala.
~polak2
Wie ktoś jakie wielkie domy ?mieszkania ?kupili Frankowcy a Ci w złotych?Po tym można by wiedzieć jakie z nich Biedacy?albo Bogacze?40 m2 czy 150m 2..........
~minona
Szydło powołała się na artykuł 71. Konstytucji, który stanowi, że państwo w swojej polityce społecznej uwzględnia dobro rodziny. "Tak jak w przypadku ustawy górniczej, chodzi o dobro rodzin górniczych i tych, którzy żyją z pracy na Śląsku i w Małopolsce Zachodniej, tak w tym przypadku chodzi o dobro rodzin,Szydło powołała się na artykuł 71. Konstytucji, który stanowi, że państwo w swojej polityce społecznej uwzględnia dobro rodziny. "Tak jak w przypadku ustawy górniczej, chodzi o dobro rodzin górniczych i tych, którzy żyją z pracy na Śląsku i w Małopolsce Zachodniej, tak w tym przypadku chodzi o dobro rodzin, które skorzystały z możliwości wzięcia kredytu we frankach".Ponad 30% rodaków żyje w biedzie może pani szydło zadba także i o ich dobro zgodnie z zapisem Konstytucji.pani szydło powinna wiedzieć, że Konstytucja dotyczy wszystkich a nie tylko strajkujących.Lekko wydaje się publiczne pieniądze zwłaszcza wtedy gdy nie ponosi się za to odpowiedzialności.Wybraliśmy sobie 460 świń do okrągłego chlewa, które jedną łapą wytykają innym, że dorwały się do koryta a drugą łapą chapią z tego koryta jak najwięcej.
~baca
Kiedy weszły "frankowe" kredyty sam zaciągnąłem kredyt w złotówkach w myśl zasady że pożyczam w tej walucie w jakiej zarabiam i nie muszę się martwić o kursy. Gdybym chciał spekulować na kursach walut to kiedyś stałbym pod bankiem a dzisiaj miał kantor. Śmiali się ze mnie ci co mieli kredyt we frankach Kiedy weszły "frankowe" kredyty sam zaciągnąłem kredyt w złotówkach w myśl zasady że pożyczam w tej walucie w jakiej zarabiam i nie muszę się martwić o kursy. Gdybym chciał spekulować na kursach walut to kiedyś stałbym pod bankiem a dzisiaj miał kantor. Śmiali się ze mnie ci co mieli kredyt we frankach i mówili że nie jestem nowoczesny. Miesiecznie oszczędzali kupę kasy w stosunku do kosztów jakie ponosiłem ja. Nie zadrościłem im wtedy ale też nie współczuję dziś. Dziwię się że dziennikarze piszą takie populistyczne teksty i szukają afery tam gdzie jej nie ma. Najciekawsze jest to że jeśli podliczyć dokładnie to ktoś kto ma kredyt we frankach od kilku lat to i tak na dzień dzisiejszy jest "do przodu" a nie stratny. Przy okazji dodam że jeśli ktoś zanosi pieniądze do banku i po pewnym czasie oczekuje zysku nie ponoszą żadnego ryzyka to po prostu jest głupi. Jest inwestycja -jest ryzyko. Kurs franka spadał -oni się cieszyli. Mnie to nie przeszkadzało. Kurs franka rośnie -pazerni i cwani ludzie płaczą głośno- Mam im teraz dopłacać? Media podają że na inne kredyty nie było ich stać. To nieprawda. Bylo ich stać tylko na mniejsze (mniejsze mieszkania). Życzę wszystkim frankowiczą obniżki kursu franka (wszyscy byli tego tacy pewni) i więcej rozsądku w przyszłości
~mickiewicz12345
Nic na s tak nie cieszy ja nieszczeście sąsiada

Powiązane: Życie z frankiem

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki