Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta_z_Badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_PZU_SA_za_rok_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_PZU_i_PZU_SA_za_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_dot._informacji_niefinansowych_GK_PZU_i_PZU_SA_za_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla zakładów ubezpieczeń
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie
data przekazania: 2018-03-15
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 35 55 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
compliance@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Wybrane jednostkowe dane finansowe (wg PSR) mln zł mln zł mln zł mln zł
II. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 12 433 10 682 2 929 2 441
III. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 1 218 537 287 123
IV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 1 973 1 878 465 429
V. Zysk netto 2 434 1 573 573 359
VI. Podstawowwa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
VII. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,82 1,82 0,66 0,42
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 599 722 377 165
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (2 678) 2 172 (631) 496
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 981 (1 844) 231 (421)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem (98) 1 050 (23) 240
XII. Aktywa 42 388 37 317 10 163 8 435
XIII. Kapitał podstawowy 86 86 21 19
XIV. Kapitały, razem 13 583 12 117 3 257 2 739
XV. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XVI. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 15,73 14,03 3,77 3,17
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania.pdfSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania.pdf Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania
Sprawozdanie finansowe PZU SA za rok 2017.pdfSprawozdanie finansowe PZU SA za rok 2017.pdf Sprawozdanie finansowe PZU SA za rok zakończony 31.12.2017 r. (wg PSR)
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2017.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2017.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA w 2017 roku wraz z listem Prezesa Zarządu PZU SA
Sprawozdanie dot. informacji niefinansowych GK PZU i PZU SA za 2017.pdfSprawozdanie dot. informacji niefinansowych GK PZU i PZU SA za 2017.pdf Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2017 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-15 Paweł Surówka Prezes Zarządu Paweł Surówka
2018-03-15 Roger Hodgkiss Członek Zarządu Roger Hodgkiss
2018-03-15 Tomasz Kulik Członek Zarządu Tomasz Kulik
2018-03-15 Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu Maciej Rapkiewicz
2018-03-15 Małgorzata Sadurska Członek Zarządu Małgorzata Sadurska


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl