REKLAMA
PIT 2023

PROTEKTOR: Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję.

2023-11-29 20:57
publikacja
2023-11-29 20:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Andrzej_Kasperek_CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Jaroslaw_Palejko_CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Marek_Mlotek-Kucharczyk_CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Krzysztof_Matan_CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Robert_Bednarski_CV.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-29
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 29 listopada 2023 roku powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję, rozpoczynającą się z początkiem roku 2024 i kończącej się z upływem roku 2026.

W skład Rady Nadzorczej powołano 5 członków:

1. Andrzej Kasperek
2. Jarosław Palejko
3. Marek Młotek-Kucharczyk
4. Krzysztof Matan
5. Robert Bednarski

Zgodnie z treścią złożonych przez Członków Rady Nadzorczej oświadczeń i dokumentów Członkowie Rady Nadzorczej wykonują inną działalność poza przedsiębiorstwem Spółki, jednak żaden z nich nie wykonuje jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do PROTEKTOR S.A. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Wszyscy wybrani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1500).

W załączniku niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji opisujące wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.
Załączniki
Plik Opis
Andrzej Kasperek_CV.pdfAndrzej Kasperek_CV.pdf Życiorys_A. Kasperek
Jarosław Palejko_CV.pdfJarosław Palejko_CV.pdf Życiorys_J. Palejko
Marek Młotek-Kucharczyk_CV.pdfMarek Młotek-Kucharczyk_CV.pdf Życiorys_M. Młotek-Kucharczyk
Krzysztof Matan_CV.pdfKrzysztof Matan_CV.pdf Życiorys_K. Matan
Robert Bednarski_CV.pdfRobert Bednarski_CV.pdf Życiorys_R. Bednarski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2023-11-29 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki