REKLAMA

PROCAD S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

2022-06-03 20:35
publikacja
2022-06-03 20:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_nr_15_na_2022_zwolanie_ZWZ_zalacznik_-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_nr_15_na_2022_zalacznik_-_projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_nr_15_na_2022_zalacznik_-_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_nr_15_na_2022_zalacznik_-_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_nr_15_na_2022_zalacznik_-_raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-03
Skrócona nazwa emitenta
PROCAD S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00 w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA oraz projekty uchwał są zawarte w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Raport biezacy nr 15 na 2022 zwolanie ZWZ zalacznik - ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdfRaport biezacy nr 15 na 2022 zwolanie ZWZ zalacznik - ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf
Raport biezacy nr 15 na 2022 zalacznik - projekty uchwal na ZWZ.pdfRaport biezacy nr 15 na 2022 zalacznik - projekty uchwal na ZWZ.pdf
Raport biezacy nr 15 na 2022 zalacznik - Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2021.pdfRaport biezacy nr 15 na 2022 zalacznik - Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2021.pdf
Raport biezacy nr 15 na 2022 zalacznik - sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfRaport biezacy nr 15 na 2022 zalacznik - sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
Raport biezacy nr 15 na 2022 zalacznik - raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport biezacy nr 15 na 2022 zalacznik - raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-03 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2022-06-03 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki