REKLAMA

PRIMETECH S.A.: Informacja o ustanowieniu zabezpieczenia

2020-04-24 17:54
publikacja
2020-04-24 17:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-24
Skrócona nazwa emitenta
PRIMETECH S.A.
Temat
Informacja o ustanowieniu zabezpieczenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PRIMETECH S.A. ("Emitent", „Zastawca”) informuje o podpisaniu z dniem niniejszego raportu, tj. z dniem 24 kwietnia 2020 r. przez drugą stronę, tj. FAMUR S.A. („Zastawnik”), umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na 16 udziałach spółki zależnej Emitenta – Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach - składających się na cały kapitał zakładowy tej spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30 mln zł, celem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych istniejących lub przyszłych, warunkowych lub bezwarunkowych Zastawnika w stosunku do Zastawcy, wynikających z:
1. Umowy ramowej pożyczki z dnia 18 grudnia 2018 r. oraz
2. Umowy pożyczki odnawialnej z dnia 10 maja 2019 r.,
(których łączne saldo na dzień 31.12.2019 wynosi 12, 3 mln zł),
w tym, między innymi celem zabezpieczenia roszczeń o spłatę kwoty pożyczki i o zapłatę wszelkich odsetek (w tym odsetek za opóźnienie) i roszczeń, wraz z ewentualnymi roszczeniami ubocznymi i akcesoryjnymi.

Ustanowienie zastawu wynika z powszechnie stosowanych praktyk rynkowych.

Emitent potwierdza jednocześnie, że warunki zawartej umowy zastawu są zgodne z warunkami rynkowymi.

Pozostałe istotne warunki wymienionych wyżej umów pożyczek pozostają bez zmian

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-24 Jan Poświata Prezes Zarządu
2020-04-24 Jakub Dzierzęga Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki