REKLAMA
PIT 2023

PRIMA MODA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok

2023-08-29 23:19
publikacja
2023-08-29 23:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-29
Skrócona nazwa emitenta
PRIMA MODA S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Prima Moda S.A. ("Emitent”, "Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2023, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za zakończonego 31 grudnia 2022 roku.

Poprzedni termin - 31.08.2023 r.
Aktualny termin - 29.09.2023 r.

Przedmiotowe przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego spowodowane jest zmianą podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe Emitenta.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w ww. raporcie bieżącym pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-29 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki