REKLAMA

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-26 17:47
publikacja
2022-01-26 17:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-26
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Temat
Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:
- jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2021 r. - w dniu 29 kwietnia 2022 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2021 r. - w dniu 29 kwietnia 2022 r.
- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2022 r. - w dniu 30 maja 2022 r.
- skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2022 r. - w dniu 31 sierpnia 2022 r.
- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2022 r. - w dniu 18 listopada 2022 r.
Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), w raportach skonsolidowanych odpowiednio kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Jednocześnie Emitent informuje, że działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportów za IV kwartał 2021 roku oraz II kwartał 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-26 Marcin Radziszewski Członek Zarządu Marcin Radziszewski
2022-01-26 Dobrosława Waleczek Gaudnik Prokurent Dobrosława Waleczek Gaudnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki