REKLAMA

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2022-03-25 17:42
publikacja
2022-03-25 17:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-03-25
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 25 marca 2022 r. powziął informację o wydaniu w tym samym dniu przez Komisję Nadzoru Finansowego [„KNF”] decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki z dniem 8 kwietnia 2022 r.

W związku z decyzją KNF, o której mowa powyżej, Zarząd Emitenta informuje, iż niezwłocznie złoży do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [„GPW”] wniosek o wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z dniem 8 kwietnia 2022 roku.

W związku z powyższym Spółka informuje, że po wycofaniu akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW zaprzestanie publikacji raportów bieżących i okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-25 Marcin Radziszewski Członek Zarządu Marcin Radziszewski
2022-03-25 Dobrosława Waleczek Gaudnik Prokurent Dobrosława Waleczek Gaudnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Nawet 6% w skali roku na atrakcyjnej lokacie Facto

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki