2,1400 zł
-1,38% -0,0300 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-13
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa ("Umowa") pomiędzy Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach (spółka zależna od Emitenta) ("MS") a GE Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający"). Przedmiotem Umowy jest wykonanie i dostarczenie przez MS na rzecz Zamawiającego konstrukcji stalowych („Zadanie”) w związku z realizacją „Budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”.

Wynagrodzenie za wykonanie Zadania wynosi 41.995.340,39 PLN netto. Płatność wynagrodzenia będzie następowała po wykonaniu określonych w Umowie składowych części Zadania. Na podstawie Umowy MS zobowiązał się zrealizować Zadanie do 30 czerwca 2020 roku.

Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, MS przedłoży zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz zabezpieczenie usunięcia wad i usterek, w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego na każdą z gwarancji. W przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu odpowiedniej gwarancji dobrego wykonania Umowy w terminie określonym w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do proporcjonalnego potrącania kaucji z części wynagrodzenia przekazywanych MS, do łącznej wysokości 10% wynagrodzenia należnego MS za wykonanie Zadania.

Umowa przewiduje kary umowne, przy czym łączna wartość kar umownych na MS z tytułu niedotrzymania terminowych warunków umowy nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego.

Na podstawie Umowy MS udzieli Zamawiającemu na przedmiot Umowy gwarancji na okres
24 miesięcy.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają znacząco od postanowień zawieranych w umowach tego rodzaju.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-13 Michał Głowiński Specjalista ds. prawnych
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.