POLARISIT: Powołanie członka Rady Nadzorczej.

2020-07-06 20:38
publikacja
2020-07-06 20:38
Polaris IT Group SA informuje, że 6 lipca 2020 r. pan Ferenc Fernezelyi został powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do Rady Nadzorczej. Pan Ferenc Fernezelyi był już powołany przez Radę Nadzorczą w trybie uzupełnienia do terminu Walnego Zgromadzenia.
Poniżej życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej.
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan Ferenc Fernezelyi, członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa 30 grudnia 2024 r.
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Ferenc Fernezelyi jest absolwentem Uniwersytetu Technologicznego i Ekonomicznego w Budapeszcie, inżynierem, ukończył podyplomowe studia z tytułem MBA na tym Uniwersytecie, posiada także dyplom francuskiego Université Jean Moulin Lyon 3.
Pan Ferenc Fernezelyi pracuje dla spółki Veolia Energia Magyarország Zrt. (Veolia Hungary) jako dyrektor marketingu i kluczowych klientów, zajmując się także konsolidacją i przejęciami spółek. Doświadczenie zawodowe zdobywał w branży energetycznej.
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Pan Ferenc Fernezelyi nie wykonuje takiej działalności.
4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Pan Ferenc Fernezelyi jest obecnie członkiem Rad Nadzorczych w:
KŐBÁNYAHŐ Kft. od 2019.08.01, kadencja trwa do 2024.08.01.
Bakonyi Erőmű Zrt. od 2019.06.01, kadencja trwa do 2024.05.31.
Pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w ARW MAGYARORSZÁG Kft. od 2017.07.03 do 2018.10.01.
Jest Prezesem Zarządu w CHP-ERŐMŰ Kft. od 2018.12.14 i w Pannonia Service Kft. od 2017.01.01.
W przeszłości pełnił także funkcje w zarządach spółek grupy Veolia.
Posiada udziały mniejszościowe w spółce Kereked Kft.
5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Pan Ferenc Fernezelyi nie był skazany ani nie otrzymał zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie było takich przypadków.
7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Pan Ferenc Fernezelyi nie prowadzi takiej działalności, nie jest wspólnikiem ani członkiem organów konkurencyjnych spółek.
8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Ferenc Fernezelyi nie figuruje w ww. rejestrze, ani w innym tego typu rejestrze.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki