REKLAMA
BADANIE

PKNORLEN: Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący NWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 22 marca 2023 roku

2023-03-17 15:51
publikacja
2023-03-17 15:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20230317_Wniosek_Akcjonariusza_Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20230317_ST_Motion_EGM_resolution.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-17
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący NWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 22 marca 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2023 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, zawierający projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 marca 2023 roku w ramach punktu 6 porządku obrad:

„6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.”

Zgłoszony przez akcjonariusza wniosek wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i uzasadnieniami proponowanych zmian jest załączony do niniejszego raportu bieżącego.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/archiwum-walnych-zgromadzen/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-22-03-2023 .

Patrz także raporty bieżące: nr 6/2023 z 23 lutego 2023 roku, nr 7/2023 z 23 lutego 2023 roku.
Załączniki
Plik Opis
20230317_Wniosek_Akcjonariusza_Projekty_uchwal.pdf20230317_Wniosek_Akcjonariusza_Projekty_uchwal.pdf
20230317_ST_Motion_EGM_resolution.pdf20230317_ST_Motion_EGM_resolution.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Motion of the Shareholder the State Treasury regarding PKN ORLEN Extraordinary General Meeting convened for 22 March 2023Regulatory announcement no 12/2023PKN ORLEN S.A. („Company”) informs that on 17 March 2022 the Company was delivered a motion of the Shareholder, the State Treasury, represented by the Minister of the State Assets, containing draft resolutions regarding item no 6 of the agenda of the PKN ORLEN Extraordinary General Meeting, convened for 22 March 2023: “6. Voting on resolutions to amend the Company’s Articles of Association.”The motion of the Shareholder together with the draft resolutions of the Extraordinary General Meeting and justifications submitted by the shareholder is attached hereto regulatory announcement.All information regarding the Extraordinary General Meeting is available at the Company’s website: https://www.orlen.pl/en/investor-relations/archived-records/extraordinary-general-meeting-22-03-2023 .See also: regulatory announcement no 6/2023 dated 23 February 2023 and regulatory announcement no 7/2023 dated 23 February 2023.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-17 Armen Konrad Artwich Członek Zarządu
2023-03-17 Robert Śleszyński p.o. Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki