99,00 zł
1,41% 1,38 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Materiał na ZWZ PKN ORLEN S.A., które kontynuowane będzie 17 lipca 2018 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
Ekspertyza_ORLEN_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ekspertyza_ORLEN_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Nr_1993_18_Rady_Nadzorczej_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Nr_1993_18_Rady_Nadzorczej_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 92 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-12
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Materiał na ZWZ PKN ORLEN S.A., które kontynuowane będzie 17 lipca 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje „Analizę poziomu wynagrodzeń członków organów zarządzających spółek publicznych z branży paliwowej – w zakresie wynagradzania Prezesa i pozostałych Członków Zarządu” oraz stanowisko Rady Nadzorczej Spółki dotyczące projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. („ZWZ”), zgłoszonego 26 czerwca 2018 roku przez akcjonariusza - PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny. Analiza i stanowisko Rady Nadzorczej zostały sporządzone w odpowiedzi na pismo akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa z dnia 2 lipca 2018 roku.

Projekt ww. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zgłoszony w ramach 19. punktu agendy ZWZ Spółki „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu” i będzie omawiany po wznowieniu obrad ZWZ 17 lipca 2018 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 86/2018 z 26 czerwca 2018 roku.
Załączniki
Plik Opis
Ekspertyza_ORLEN_PL.pdfEkspertyza_ORLEN_PL.pdf Analiza - wer. polska
Ekspertyza_ORLEN_ENG.pdfEkspertyza_ORLEN_ENG.pdf Analiza - wer. angielska
Uchwala_Nr_1993_18_Rady Nadzorczej_PL.pdfUchwala_Nr_1993_18_Rady Nadzorczej_PL.pdf Stanowsko Rady Nadzorczej - wer. polska
Uchwala_Nr_1993_18_Rady Nadzorczej_ENG.pdfUchwala_Nr_1993_18_Rady Nadzorczej_ENG.pdf Stanowsko Rady Nadzorczej - wer. angielska

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Documents for PKN ORLEN Ordinary General Meeting that will be continued on 17 July 2018Regulatory announcement no 92/2018 dated 12 July 2018PKN ORLEN S.A. (“Company”) hereby publishes a research “Analysis of the fixed component of the remuneration paid to chief executive officers and other members of managing bodies of listed oil companies” and opinion of the Company’s Supervisory Board referring to the draft resolution of the Ordinary General Meeting of PKN ORLEN S.A. (“OGM”) submitted on 26 June 2018 by the Shareholder PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny. The research and opinion of the Supervisory Board have been prepared as a response to the letter of the Company’s shareholder – the State Treasury as of 2 July 2018.The draft resolution refers to point no 19 of the OGM agenda “The adoption of resolution regarding change to the resolution no 4 of the Extraordinary General Meeting dated 24 January 2017 regarding rules of determining of the PKN ORLEN Management Board remuneration” and will be discussed after the break in OGM on 17 July 2018.See also: regulatory announcement no 86/2018 dated 26 June 2018.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-12 Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu
2018-07-12 Józef Węgrecki Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl