REKLAMA

PIT-38 czyli rozliczenie podatku giełdowego

2011-09-01 12:15
publikacja
2011-09-01 12:15
Zakładając, że inwestor jest już "szczęśliwym posiadaczem" formularza PIT-8C (lub kilku, jeżeli posiada kilka rachunków inwestycyjnych w różnych biurach) można przystąpić do finalnego rozliczenia podatku giełdowego w formularzu PIT-38.

Z bliska: część F i G formularza PIT-8C

Załóżmy, że część F naszego formularza PIT-8C przedstawia się następująco:


A część G formularza PIT-8C wygląda tak:Ale uwaga!

PIT-8C może zawierać zaniżoną kwotę kosztów uzyskania przychodu. Warto im się dokładnie przyjrzeć i w razie wątpliwości poprosić brokera o wyszczególnienie kosztów, które ujął w zestawieniu podatkowym. Siłą rzeczy, jeżeli w zeznaniu rocznym zaniżymy swoje koszty uzyskania przychodu wówczas będziemy zmuszeni do zapłaty wyższego podatku. Zastanówmy się czy na przykład:

- nie dokonywaliśmy transakcji na wcześniej deponowanych papierach wartościowych, które nabyliśmy w ofercie pierwotnej u innego brokera, gdzie w dodatku cena sprzedaży była różna od emisyjnej;

- nie nabyliśmy w drodze spadku papierów wartościowych, które następnie zdeponowaliśmy i sprzedaliśmy.

W przytoczonych przykładach dom maklerki nie będzie w stanie określić pełnych kosztów związanych z nabyciem papierów. Ustali je wówczas na poziomie 0 zł, co zawyży nasz wynik finansowy. O kłopotach z ustaleniem całkowitych kosztów uzyskania przychodu pisałem szerzej w pierwszej części poradnika.

Z bliska: koszty uzyskania przychodu

Dochód, od którego naliczamy 19% podatek, to nic innego jak uzyskany przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Koszty te można podzielić na dwie grupy:

1) bezpośrednio związane z daną transakcją - koszt nabycia odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych),
2) koszty poniesione przez podatnika w celu uzyskania przychodu, w danym roku podatkowym, związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie - koszty prowizji, opłat poniesionych w danym roku zawiązanych z prowadzeniem lub założeniem rachunku, koszty transferu, zdeponowania papierów, itp.

Usystematyzujmy.

Koszty, które stanowią niepodważalne źródło uzyskania przychodu i które powinny być uwzględniane przez biura maklerskie w indywidualnych zestawieniach podatkowych:

- cena zakupu papierów (tzn. ilość zakupionych papierów x cena zakupu);

- prowizje od transakcji (zarówno kupna jak i sprzedaży);

- koszty prowadzenia rachunku (opłata za założenie, prowadzenie, udostępnianie notowań, etc);

- koszty transferu, deponowania, różnego rodzaju zaświadczeń, etc.

Koszty, które inwestor może indywidualnie uwzględnić w rozliczeniu rocznym:

- Koszty kredytów bankowych. Podstawowe koszty kredytów bankowych to prowizja i odsetki. Zazwyczaj jest tak, że to bank współpracujący z brokerem udziela kredytu na zakup akcji więc zachodzi konieczność uzyskania od banku stosownych zaświadczeń traktujących o kosztach kredytu. Procedura jest identyczna czy to w przypadku kredytu na zakup akcji na rynku wtórnym czy pierwotnym. Koszty odsetek od kredytu rozliczamy jedynie proporcjonalnie do zakupionych akcji.

Takie koszty prowizji i odsetek są kosztami bezpośrednimi i rozliczane są w dacie ich poniesienia a nie w chwili sprzedaży papierów wartościowych.
Koszty, których lepiej nie uwzględniać w rozliczeniu rocznym:

- wydatki na literaturę fachową, prasę, szkolenia związane z rynkiem kapitałowym, itp.

Mając usystematyzowane koszty uzyskania przychodu możemy przystąpić do dokonania rozliczenia ogólnego (rocznego), czyli przeniesienia odpowiednich danych liczbowych do stosownych rubryk deklaracji rocznej. W tym celu należy zaopatrzyć się w formularz PIT-38 (dostępny w każdym Urzędzie Skarbowym lub Internecie, np. na stronach Ministerstwa Finansów - www.mf.gov.pl).

Z bliska: część C formularza PIT-38, czyli rozliczenia nadszedł czas

Załóżmy jednak, że nie korzystaliśmy z kredytów, i że koszty uzyskania przychodu, które wykazał broker w pozycji nr 52, części F naszego PIT-8C są całkowite. Załóżmy również, że jedyną wątpliwość mamy do pozycji nr 59, części G formularza PIT-8C. Okazało się bowiem, że w tej pozycji broker uwzględnił dwie transakcje, które indywidualnie (ale na podstawie posiadanych dowodów!) klasyfikujemy jako podatkową i niepodatkową. Dla uproszczenia przykładu kwotę transakcji podzielimy na pół, tj. po 750 zł. Załóżmy znowu, że do transakcji podatkowej jesteśmy w stanie wykazać koszt uzyskania przychodu w wysokości 550 zł.

Po naniesieniu odpowiednich danych do części C formularza PIT-38 powinien wyglądać on tak:


Podstawa do opodatkowania to 52 824 zł (pozycja nr 27 zaokrąglona do pełnego złotego), zatem podatek do zapłaty to 52 824 x 19% = 10 037 zł (również zaokrąglony).

Analogiczne do opisanych powyżej czynności przeprowadza się w przypadku posiadania kilku zestawień podatkowych PIT-8C. Dane ze wszystkich rozliczeń muszą znaleźć się na jednym formularzu PIT-38, który dostarczamy do właściwego urzędu skarbowego do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym (jeśli dzień ten przypada na sobotę lub inny dzień wolny – rozliczenia należy dokonać pierwszego następnego po tym dniu wolnym – dnia pracującego).

Buy-back bez podatku

A na koniec dobra informacja dla tych, którzy swego czasu odpowiadali na wezwania Narodowych Funduszy Inwestycyjnych do sprzedaży akcji celem ich umorzenia, i którzy otrzymywali należne kwoty pomniejszone o podatek. Przeszło dwa lata trwał spór inwestorów z fiskusem o nieuzasadnione pobieranie 19 procentowej daniny od akcji sprzedawanych w celu umorzenia (tzw. buy-back). Przełom nastąpił 20 listopada 2006 r., kiedy to Naczelny Sąd Administracyjny w swojej uchwale uznał, że od dochodów z akcji, nabytych przed 2004 r., a sprzedawanych spółce w celu ich umorzenia podatek się nie należy. Wszyscy, którzy do tej pory nie odzyskali podatku, ale i nie wyczerpali możliwości odwoławczych przed organami podatkowymi, mają w końcu szansę na zwrot nadpłaconych kwot.

Michał Jabłoński

NBP

uprzednio Kierownik Wydziału Usług Internetowych DM BOŚ S.A.

Artykuł przedstawia osobiste poglądy autora, nie zaś instytucji, z którą jest związany. Artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi przejawu wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Jedynym wiarygodnym źródłem przepisów podatkowych w omawianym zakresie jest tekst Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na skutek posłużenia się informacjami zawartymi w artykule.

Aktualizacja: Piotr Szulczewski, Analityk Bankier.pl
Pierwsza publikacja: 18.01.2007 r.


Źródło:
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (12)

dodaj komentarz
~s.
pracownicy biUr maklerskich

- spadku możesz nie przyjąć, jak przyjmiesz to zapłacisz dopiero 30 kwietnia w kolejnym roku po zbyciu akcji po otrzymaniu Pit-u 8-C - poza tym, lepiej mieć 81% CZEGOŚ dodatniego niż NIC !
~aaa01
może czas już uaktualnić formularze, bo 3 lata w pitach to historia
~ORION
Witam,
W tym roku miałem zysk 280zł natomiast w 2009 stratę 2345zł.
Pytanie jak mam to rozpisać? zakładając że mogę 50% straty odpisać w danym roku to mam tak wpisać:
w pit 38-pozycja27-zysk=280 ; pozycja29-strata-50%straty z lat poprzednich- czyli= 1172,5zł ?
ale gdy to wpisuję to formularz krzyczy że
Witam,
W tym roku miałem zysk 280zł natomiast w 2009 stratę 2345zł.
Pytanie jak mam to rozpisać? zakładając że mogę 50% straty odpisać w danym roku to mam tak wpisać:
w pit 38-pozycja27-zysk=280 ; pozycja29-strata-50%straty z lat poprzednich- czyli= 1172,5zł ?
ale gdy to wpisuję to formularz krzyczy że kwota z poz.29 nie może przekroczyć kwoty z poz.27

pozdrawiam
* * * ORION * * *

Zysk w 2010 a strata w latach ubiegłych
~Basia
Mam pytanie ,czy dobrze rozumiem rozliczenie Pitu- 38. Przez dwa lata mam straty /lata 2007,2008/ a w tym roku mam zysk. i zastanawiam się jak mam potraktować tą stratę w rozliczeniu. Dlatego pytam się , czy od kwoty zysku np. 10000tys .odliczam połowę z dwóch lat, czy z jednego np.2007r. czy też nic nie płacę.? Będę Mam pytanie ,czy dobrze rozumiem rozliczenie Pitu- 38. Przez dwa lata mam straty /lata 2007,2008/ a w tym roku mam zysk. i zastanawiam się jak mam potraktować tą stratę w rozliczeniu. Dlatego pytam się , czy od kwoty zysku np. 10000tys .odliczam połowę z dwóch lat, czy z jednego np.2007r. czy też nic nie płacę.? Będę wdzięczna za podpowiedz.
~bauer
zysk za 2010-(połowa straty z 2007 + polowa straty z 2008)
~anty
Moja zona jako wspolwlasciciel ma zaplacic te sama kwote co i ja podatku z zyskow kapitalowych hahahaha

i mam teraz pytanie osiol ktos?
faramir
Ty sobie jakieś żarty robisz? Posiadam dwa rachunki inwestycyjne, jeden wspólnie z żoną. Wraz z żoną płacimy taką samą kwotę podatku: 19%, tylko zysk jaki osiągneliśmy dzielony jest na dwie osoby np. gdy zarobimy 1000zł to każde z nas płaci 19% od 500 zł. To by było na tyle. Pozdrawiam!
~Jerzy
Czy PIT-38 można wysłać jako załącznik do e-mail na adres właściwego Urzędu Skarbowego?

PIT -38 jest umieszczony na liście interaktywnych formularzy przeznaczonych do wysłania droga elektroniczną
http://www.e-deklaracje.gov.pl/index.php?page=formularze
Jak go wysłać skoro interaktywny formularz e-Deklaracji
Czy PIT-38 można wysłać jako załącznik do e-mail na adres właściwego Urzędu Skarbowego?

PIT -38 jest umieszczony na liście interaktywnych formularzy przeznaczonych do wysłania droga elektroniczną
http://www.e-deklaracje.gov.pl/index.php?page=formularze
Jak go wysłać skoro interaktywny formularz e-Deklaracji posiada opcję ,sprawdż'- nie posiada opcji
,wyślij' [ taką opcję posiada PIT-37]
~rycho2455
Jestem współwłaścicielem konta z zoną na którym mamy stratę .Na drugim mam zyski czy można zbilansować te dwa rachunki
~ja
Dnia 2008-03-04 o godz. 08:07 ~asdf napisał(a):
> A czy wiecie,że akcje darowane w rodzinie w 1 grupie, choć
> zwolnione od podatku od darowizn podpadają w całości pod
> 19% podatek od zysków kapitałowych. Absurd, bo przekazując
> gotówką tę samą wartość, nie ma tego podatku. Co o tym
>
Dnia 2008-03-04 o godz. 08:07 ~asdf napisał(a):
> A czy wiecie,że akcje darowane w rodzinie w 1 grupie, choć
> zwolnione od podatku od darowizn podpadają w całości pod
> 19% podatek od zysków kapitałowych. Absurd, bo przekazując
> gotówką tę samą wartość, nie ma tego podatku. Co o tym
> myślicie. A myślicie,że pracownicy biór maklerskich o tym
> wiedzą?
Ale jeśli darczyńca sprzeda akcje, aby darowac gotówkę też zaplaci 19 % podatku.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki