REKLAMA

PFLEIDERER GROUP SA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pfleiderer Group S.A.

2019-11-07 15:00
publikacja
2019-11-07 15:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-07
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pfleiderer Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 7 listopada 2019 Spółka otrzymała oświadczenie Pana Zbigniewa Prokopowicza o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z upływem dnia 7 listopada 2019.
Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Resignation of a Member of Pfleiderer Group S.A. Supervisory
Board


Current Report 45/2019


The Management Board of Pfleiderer Group S.A. (the “Company”) announces
that the Company on 7 November, 2019 received the resignation letter
from Mr. Zbigniew Prokopowicz regarding the resignation from the
position of member of the Company’s Supervisory Board with effect as of
the end of the day of the 7th of November 2019.


This current report was prepared on the basis of § 5 item 4 of the
Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and
periodic information to be published by issuers of securities and
conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure
is required under the laws of a non-member state (Official Journal 2018,
item 757).


07.11.2019


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 NICO REINER CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-07 KRZYSZTOF NOWAK PROKURENT
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki