REKLAMA

PEPEES: Zwołanie ZWZ PEPEES S.A.

2021-06-02 13:04
publikacja
2021-06-02 13:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PEPEES_ogloszenie_ZWZ__.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PEPEES_projekty_uchwal_ZWZ_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_PEPEES_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Komitetu_Audytu_w_roku_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wykaz_Uchwal_Rady_Nadzorczej_2020_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie__RN_PEPEES_S.A._o_wynagrodzeniach_w_latach_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_BR_2019-2020_PEPEES.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Zwołanie ZWZ PEPEES S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. _"Spółka"_ przesyła w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121.
Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, oraz treść Projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto Zarząd przekazuje dokumenty, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
1.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
2. Załącznik nr 1 do Sprawozdania Rady Nadzorczej.
3. Załącznik nr 2 do Sprawozdania Rady Nadzorczej.
4.Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. o wynagrodzeniach w latach obrotowych 2019 i 2020 zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
5.Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
PEPEES_ogłoszenie_ZWZ _.pdfPEPEES_ogłoszenie_ZWZ _.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PEPEES S.A.
PEPEES_projekty uchwal_ZWZ_.pdfPEPEES_projekty uchwal_ZWZ_.pdf Projekty uchwał ZWZ
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PEPEES S.A..pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PEPEES S.A..pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PEPEES S.A. w 2020 roku
Sprawozdanie z Działalności Komitetu Audytu w roku 2020.pdfSprawozdanie z Działalności Komitetu Audytu w roku 2020.pdf Sprawozdanie z Działalności Komitetu Audytu w roku 2020
Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej 2020 rok.pdfWykaz Uchwał Rady Nadzorczej 2020 rok.pdf Wykaz Uchwał Rady Nadzorczej 2020 rok.
Sprawozdanie RN PEPEES S.A. o wynagrodzeniach w latach 2019-2020.pdfSprawozdanie RN PEPEES S.A. o wynagrodzeniach w latach 2019-2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej PEPEES S.A. o wynagrodzeniach w latach 2019-2020
Raport BR_2019-2020_PEPEES.pdfRaport BR_2019-2020_PEPEES.pdf Raport BR z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu Spółki
2021-06-02 Tomasz Rogala Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki